Genealogie van families Delmerhorst


Toelichting

Al 15 jaar zie ik in mijn kwartierstaat de naam Jan Delmerhorst. Telkens als ik deze tak oppak kom ik dezelfde namen en actes weer tegen waar ik mij doorheen worstel op zoek naar een link met mijn Jan, of zijn vader Dirck. Het onderzoek wordt bemoeilijkt omdat de achternaam op maar liefst 40 verschillende wijzen wordt geschreven. Door alle momenteel digitaal beschikbare DTB-actes in kleine genealogieën uit te werken kan ik nu nieuwe informatie sneller op waarde schatten en heb ik enkele vermoedens ontwikkeld. Waarover verderop meer. Voor mij houdt hier vooralsnog op. Misschien heeft u iets aan het onderstaande, maar pas op. De informatie is slechts verzameld voor het vinden van aanwijzingen en ontwikkelen van ideeën. Het is geenzins een bewezen stamboom. Informatie dient door u dus altijd te worden gecontroleerd. Wilt u hierop voortbouwen, dan zijn de notariële actes op dit moment (september 2019) een onontgonnen terrein.

Wat ik over 'mijn' Delmerhorst-tak middels actes in archieven is bewezen, is het volgende.

In 1695 komt ene Dirck Delmerhorst uit Leiden in Arnemuiden wonen. Hij is al snel actief in het gemeente- en kerkbestuur. Zijn vrouw, Johanna Clarisse, vraagt in 1730 als weduwe aan het gemeentebestuur of zij een school voor kleine kinderen mag beginnen. Het stel krijgt 1 kind, Jan Delmerhorst. In 1718 stapt deze Jan aan boord van het schip de Orange Galley en heeft op dat moment de functie 'oploper'. Het betekent dat je tussen de 10 en 15 jaar oud bent. Jan zal dus rond 1703-1708 zijn geboren, laten we zeggen rond 1705. Jan monstert veelvuldig aan bij de VOC. In de personeelsadministratie daarvan is te lezen dat hij als begunstigde opneemt zijn moeder Johanna Clarisse en later zijn vrouw Johanna Beket en zijn dochter Maria Jacoba. In 1746 zal Jan op zee overlijden.

Deze Jan gaat op 19 februari 1734 met de Leidse Johanna Beket in ondertrouw. Jan is op dat moment varendgezel van beroep en woont in Arnemuijden. Johanna Beket is een dochter van Hendrik Beket en Elisabeth van Woudorp en woont op het Galgewater in Leiden. Bij de ondertrouw in Leiden is een neef getuige (ook) Jan Delmerhorst, wonende in 't Noordeinde in Leiden. Johanna treedt meerdere keren als doopgetuige op en wordt dan begeleidt door ene Johannes (Jan) Delmerhorst. Dit is niet haar man, want die zit dan telkens op zee.

Het echtpaar Jan en Johanna krijgt twee dochters, namelijk Elizabeth gedoopt 18 juli 1734 te Leiden en Maria Jacoba, gedoopt 13 oktober 1735 te Leiden. Als doopgetuige bij Maria Jacoba treden op Jacobus Wildschut en Maria Bovijn. Het kind is naar beide doopgetuigen vernoemd. Het eerste kind Elizabeth wordt nog vernoemd naar de oma van moederskant. Bij het tweede kind wordt voorbij gegaan aan vernoeming naar vader of moeder.

Het lijkt heel wat, maar veel is nog onbekend. Bijvoorbeeld:

 • De huwelijksdatum en plaats van Dirck en Johanna. Uit de acte zouden mogelijk de ouders blijken.
 • Zijn Dirck en Johanna nog voordat hij in 1695 naar Arnemuiden vertrok met elkaar gehuwd?
 • Of heeft Dirck na 1695 Johanna leren kennen in Arnemuiden of elders Zeeland? En zijn ze daar met elkaar gehuwd.
 • Is Jan het enige kind uit het huwelijk van Dirck en Johanna? Waarschijnlijk niet.
 • Wie is de neef Jan Delmerhorst die als huwelijksgetuige optreedt en Johanna Beket later begeleidt als doopgetuige? Telkens in Leiden.
 • Je spreekt van neef als Dirck een broer heeft die zijn zoon ook 'Jan' noemt. In dat geval zijn beide Jan-nen neven van elkaar. Het is onbekend wie de ouders van Dirck zijn en of hij broers heeft.
 • Je spreekt ook van neef als Dirck een eerdere zoon heeft die op zijn beurt zijn zoon 'Jan' noemt. In dat geval is sprake van een oom-neef relatie tussen de beide Jan-nen. Onbekend is of er meer kinderen geboren zijn uit het huwelijk van Dirck en Johanna.

Helaas is na het opstellen van deze genealogieën nog steeds onbekend wie de ouders van Dirck zijn. Ook is niet duidelijk geworden wie 'neef Jan' zou kunnen zijn die als getuige optreedt.

Vermoedens
 • Is het mogelijk dat Dirck Delmerhorst vóór Johanna kortstondig met Anna Ben is gehuwd? Hij is dan op 19 juli 1692 te Leiden in ondertrouw gegaan; Hij jongeman van Leiden en wonende tot Middelburgh, zij jongedochter van Middelburgh. Hij woonde dus al in Zeeland en is daar waarschijnlijk na zijn huwelijk blijven wonen. Anna is dan 10 maanden later begraven als Anna Bon op 8 mei 1693 te Middelburg en woonachtig aan de Vlasmarkt. Het suggereert dat zij is overleden als gevolg van complicaties bij de geboorte van het eerste kind. Of is Anna op 18 november 1697 begraven in Rotterdam als Anna Bon met de kanttekening 'overledene was vreemt'.
  Dirck is dan na 1693 (of na 1697) als weduwnaar in het spreekwoordelijke bootje gestapt met Johanna Clarisse. Aangezien er een link bestaat tussen de naam Clarisse en de provincie Zeeland, is dit een een mogelijkheid. Het huwelijk zou dan in Arnemuiden, Middelburg of Vlissingen kunnen zijn voltrokken. Maar misschien ook wel in België.
 • Is Johanna Clarisse familie van Isaac Clarisse (gedoopt 9 juli 1696 te Groede, overleden 21 november 1750 te Arnemuiden), schoolmeester van 1737 tot 1750 in Arnemuijden? Of is Johanna Clarisse familie van Abraham Clarisse (gedoopt 26 oktober 1661 te Leiden, overleden 18 september 1726 te Groede)?
 • Vanwege het voorkomen van vele Jan-nen in Leiden in de groep Van Wieringen denk ik dat Dirck Delmerhorst hiermee een relatie zal hebben. Allereerst omdat een neef Jan als huwelijksgetuige optreedt, maar ook omdat ene Jan/Johannes de vrouw van Jan begeleidt.
 • De moeder van Johanna Beket is afkomstig uit Arnhem. Is Dirck Delmerhorst in verband te brengen met één van de groepen uit Arnhem.
 • Is Andries Dulmhorst (groep 200a) dezelfde als Andries Dulmenhorst (groep 211) ?
 • Is Barent Delmerhorst (groep 22) dezelfde Barent Delmerhorst (groep 05) ?
 • Is Derck Dulmerhorst (groep 203a) dezelfde als Dirk Delmerhorst (groep 203c) ?
 • Is (Jacob ?) Delmanhorst (groep 03) dezelfde als Jacob Davids Dulmenhorst (groep 06a) ?
 • Is Jacobus Dellemhorst (groep 56a) dezelfde als het kind van Jacobus Delmhorst (groep 56b) ?
 • Is Pieter Paets (groep 06a) dezelfde als de doopgetuige bij Annetgen Lofris (groep 03) ?
 • Is Jan de Graeff (groep Wieringen) dezelfde als Jan Adriaensz de Graef (groep 04) ?
 • De doopgetuigen Jacobus Wildschut en Maria Bovijn zijn interessant om verder uit te zoeken. Het tweede kind van Jan en Johanna wordt hiernaar vernoemd. Voor de ouders zijn beide getuigen dus belangrijk. Ik vind zes opties die niet met elkaar in verband staan. De eerste twee opties lijken mij veelbelovend. De opties 3, 4 en 5 betreffen dezelfde familie(tak).

  [1] Op South African Records Transcribed is te vinden dat de echtelieden Jacobus en Maria op 29 oktober 1743 als doopgetuige optreden op de Kaap. Daar treedt Maria op 3 januari 1745 ook als getuige op bij een huwelijk. Zij wordt dan weduwe genoemd van 'wijlen den adsistent Jacobus Wildschut'. Het huwlijk tussen beide is niet gevonden, maar kan het zijn dat beiden op enig moment na 13 oktober 1735 naar de Kaap zijn vertrokken?
  [2] In Arnemuiden bestaat een Wiltschut-dynastie die ook actief is in het gemeentebestuur. Dirck Delmerhorst kon niet om deze familie heen. Waarschijnlijk heeft hij via een lid van de dynastie in 1718 voor de kleine Jan een baantje geregeld bij Hermanus Wiltschut, de toekomstige luitenant-admiraal van Zeeland. Een jongere boer van Hermanus is Jacobus Wiltschut, gehuwd met Johanna Maria Austen. Jacobus is geboren in 1707 en van ongeveer dezelfde leeftijd als Jan Delmerhorst. Een relatie tussen één van de leden van deze dynastie met Maria Bovijn is niet te vinden.

  Het is overigens niet gezegd dat de doopgetuigen Jacobus en Maria met elkaar gehuwd moeten zijn. In dat geval zouden voor Maria de opties 3 tot en met 6 ook mogelijk zijn.
  [3] Op 20 januari 1680 te Amsterdam huwt Abraham Huijbers Nieuvaer met Maria Bouvijn. De naam Nieuvaer lijkt één van de vele varianten op Nivaars in deze genealogie. Het bestaan van een familierelatie tussen Abraham Nieuvaer en Anna Nivaars is nog niet uitgezocht.
  [4] Op 3 december 1799 wordt Marie Bauduin op 92-jarige leeftijd, weduwe van Pierre Nivar begraven te Maastricht. Ook hier lijkt de naam Nivar op één van de vele varianten van Nivaars.
  [5] Toegegeven, het is ver gezocht, maar kan met Cassiopijn ook Crispijn worden bedoeld? Op 13 juli 1703 te Amsterdam wordt het onderhuwelijk van Pieter Cassiopijn met Maria Boffijn ingeschreven. De eventuele familierelatie heb ik nog niet verder uitgezocht.
  [6] Ook deze is vergezocht. Op 11 november 1725 treden Evert Delmerhorst en Maria Bodrij te Leiden met elkaar in het huwelijk. Zou er sprake kunnen zijn van een schrijffout en wordt Maria Bodrij als getuige bedoeld bij de doop van Maria Jacoba Delmerhorst?
Kanttekeningen bij de genealogieën
 • Elke genealogie staat op zich en begint dus bij 1. Houd goed in de gaten bij welke genealogie verwanten horen. Gebruik daarom liever de html-verwijzingen en ga niet zelf grazen.
 • Op internet is te lezen dat de Delmerhorsten in Friesland voortkomen uit een familie De Bruijn. Omdat dit is uitgezocht heb ik daarom alle aktes uit in Friesland niet uitgewerkt.
 • De naam Jan en Johannes wordt bijna altijd voor dezelfde persoon gebruikt en is dus synoniem aan elkaar.

Verbaas u over het feit dat een achternaam op maar liefst 40 verschillende wijzen geschreven kan worden. De enige constante is de letter 'D'. Zie onderstaande tabel. Voor een zoektocht in de archieven kan dit voor u een leidraad zijn.

De 40 wegen die naar Delmerhorst leiden
Dalmerhorst Delmerhorst Dolmerhorst Dulmaerhorst
DelmenhorstiusDelmerhost Dolmhorst Dulmanhorst
DelemerhoerstDelmershorst Dolmmurorst Dulmemhorst
Dellemerhorst Delmhoft Dornenhorst Dulmenhorst
Dellemharst Delmhorst Duhnerhorst Dulmeras
Dellemhorst Delmhost Dulberhorst Dulmerhorst
Delmancherst DemmelerhorstDullemerhorstDülmerhorst
Delmanhorst Delmerost Dullemerhos Dulmertsooff
Delmelhorst Dimmerhorst Dullenhorst Dulmhorst
Delmenhorst Doemelhorst Dullingerhof Dolmerson

Geografische index

Almelo

groep 154b

Amsterdam

groep 157, groep 301, groep 302, groep 304, groep 306, groep 308, groep 309, groep 310, groep 311, groep 312, groep 313, groep 314, groep Wieringen

Arnemuiden

Mijn familie

Arnhem

Meenen, groep 200a, groep 202, groep 203a, groep 203b, groep 203c, groep 205, groep 208, groep 209, groep 211, groep 212, groep 213, groep 214, groep 215

Belgie

groep 102 Namen en Ieper, groep 200a Namen, Namen en Ieper, groep 400 Hasselt

Bergen op Zoom

groep 440, groep 441

Borculo

groep 08

Breda

groep 200a, groep 211, groep 215, groep 310

Cuijck

groep 215

Deventer

groep 150a, groep 150b, groep 153, groep 154a, groep 154b, groep 154c, groep 156, groep 157

Diepenveen

groep 154b

Doesburg

groep 102

Doetinchem

groep 102

Doorn

groep 200a

Duitsland

groep 04 Oldenburg, groep 301 Brunsbüttel, groep 312 Wittmund, groep 900 Oldenburg

's Gravenhage

groep 200a, groep 215

Groningen

groep 25, groep 51, groep 52, groep 53, groep 55, groep 56a, groep 56b, groep 154b

Haarlem

groep 203c

Heusden

groep 211

's Heerenbergh (Bergh)

groep 154b

's Hertogenbosch

groep 200a

's Heusden

groep 211

Holten

groep 154a, groep 154b

Kampen

groep Wieringen, groep 51, groep 600

Leeuwarden

groep 102

Leiden

groep Wieringen, Wieringen (subgroep Noorderloos), groep 02, groep 03, groep 04, groep 05, groep 06a, groep 06b, groep 07, groep 08, groep 09, groep 10, groep 11, groep 12, groep 21, groep 22, groep 23, groep 24, groep 25, Mijn familie

Lopikerkapel

groep 480

Maarssen

Meenen, groep 490

Maastricht

groep 200a,

Muiden

groep 540,

Nijmegen

groep 211

Oosterbeek

groep 200a, groep 203a

Rosmalen

groep 215

Rotterdam

groep Wieringen, groep 214, groep 215, groep 250, groep 251

Sluis

groep 200a

Tiel

groep 480

Tilburg

groep 200a

Utrecht

groep Wieringen, Meenen, groep 200a, groep 350, groep 351, groep 352

Veenendaal

groep 500

Venlo

groep 200a

Vianen

Mijn familie

Vlaardingen

groep 420

V.O.C.

groep 203c, groep 205, groep 900, Mijn familie

Vught

groep 215

Weesp

groep 540

Zoeterwoude

groep 06a

Zuilen

Meenen

Zutphen

groep 102, groep 154b

Zwolle

groep 102, groep 154b, groep 520, groep 521

De Delmerhorsten in mijn kwartierstaat


[1] Dirck Delmerhorst


 • Hij is geboren voor 1675 te Leiden.
 • Hij is overleden voor 1737.

 • Adres
 • 1695,, Leiden.
 • 1696, http://www.arnehistorie.com/Straten-Arnemuiden/markt.html, Arnemuiden.
 • 1696, Markt (huis De Swarte Catte / Het Katken), Arnemuiden.

 • Notities bij Dirck Delmerhorst
 • Aantekening bij huwelijk
 • Aantekening bij huwelijk
 • Aantekening bij begraven

 • Dirck huwt Anna Ben.

  • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 19 juli 1692 te Leiden.

  • Zij is begraven in 1693.

  • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

 • Dirck huwt Johanna Clarisse.

  • Het stel trouwt voor 1706.

  • Zij is overleden na 1737.

  • Adres
  • 1722, Markt (huis De Swarte Catte / Het Katken), Arnemuiden.
  • 1737,, Arnemuiden.

  • Beroep
  • 1730 - 1737, schoolvrouw

  • Notities bij Johanna Clarisse
  • Aantekening bij begraven

  Kinderen uit dit huwelijk:
  1. Jan Delmerhorst (volg 1.1 )
   • Hij is geboren omstreeks 1706 te Arnemuijden.
   • Hij is overleden in 1746.


[1.1] Jan Delmerhorst [V][M]


 • Hij is geboren omstreeks 1706 te Arnemuijden.
 • Hij is overleden in 1746.

 • Adres
 • , Arnemuiden.

 • Beroep
 • varend gezel

 • Notities bij Jan Delmerhorst
 • Aantekening bij doop
 • Aantekening bij huwelijk

 • Jan huwt Johanna Beket.

  • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 19 februari 1734 te Leiden.

  • Zij is gedoopt op zondag 19 oktober 1702 te Leiden.
  • Zij is een dochter van van Hendrik Beket en Elisabeth van Woudorp / Waldorp / Woldorf / Woldere.

  • Johanna is getuige bij
  • de doop van Catrina Koelaart op woensdag 30 mei 1736 te Leiden - Pieterskerk.
  • de doop van Johanna Koelaart op woensdag 21 januari 1739 te Leiden - Marekerk.

  Kinderen uit dit huwelijk:
  1. Elizabeth Delmerhorst

   • Notities bij Elizabeth Delmerhorst
   • Aantekening bij doop
  2. Maria Jacoba Delmerhorst (volg 1.1.2 )
   • Zij is gedoopt op zondag 13 oktober 1735 te Leiden. Doopgetuige(n): Maria Bovijn, Jacobus Wiltschut.
   • Zij is overleden op zondag 7 maart 1791 te Vianen.


[1.1.2] Maria Jacoba Delmerhorst [V][M]


 • Zij is gedoopt op zondag 13 oktober 1735 te Leiden. Doopgetuige(n): Maria Bovijn, Jacobus Wiltschut.
 • Zij is overleden op zondag 7 maart 1791 te Vianen.

 • Notities bij Maria Jacoba Delmerhorst
 • Aantekening bij doop
 • 1760, Vermelding

 • Maria Jacoba huwt Nicolaas Hoogendoorn.

   Kinderen uit dit huwelijk:
   1. Johanna Hoogendoorn
    • Zij is gedoopt op zondag 13 december 1767 te Vianen.

    • Notities bij Johanna Hoogendoorn
    • Aantekening bij doop

  groep 02 (Leiden)


  [1] N.N. Delmerhorst


  • Kinderen (uit een huwelijk met een nog onbekende partner):
  1. Jan Delmerhorst
   • Hij is overleden voor 16 april 1744 te Leiden.

   • Notities bij Jan Delmerhorst
   • Aantekening bij doop
  2. Evert Delmerhorst
   • Hij is overleden na 1744.

   • Notities bij Evert Delmerhorst
   • Aantekening bij doop

  groep 03 (Leiden)


  [1] N.N. (Jacob ?) Delmanhorst


  • Hij is geboren omstreeks 1575.

  • Kinderen (uit een huwelijk met een nog onbekende partner):
  1. Geertruyt Jacobsdr van Delmanhorst (volg 1.1 )
   • Zij is overleden voor 1678.
  2. Annetgen Jacobsdr van Delmanhorst (volg 1.2 )
   • Zij is geboren te Leiden.
   • Zij is begraven paaszondag 20 april 1631 te Leiden.


  [1.1] Geertruyt Jacobsdr van Delmanhorst [V]


  • Zij is overleden voor 1678.

  • Adres
  • 1630, Mandenmakersteeg, Leiden.
  • 1632, Nijeuwesteech, Leiden.
  • 1634, Mandenmakersteeg, Leiden.
  • 1656, Joost van Zonneveldspoort, Leiden.

  • Notities bij Geertruyt Jacobsdr van Delmanhorst
  • Aantekening bij huwelijk
  • Overige
  • 1630, Overige
  • 1635, Overige
  • 1656, Overige
  • 1659, Overige
  • 1678, Overige

  • Geertruyt Jacobsdr huwt Gerrit Jan Lofris (Lofrijs / Loffrijs / Lesrijs).

   • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 14 december 1632 te Leiden.

   • Hij is overleden voor 7 juni 1659.

   • Huwelijken van Gerrit Jan
   • met
   • met Geertruyt Jacobsdr van Delmanhorst, ondertrouw op op zondag 14 december 1632 te Leiden

   • Adres
   • 1630, Mandenmakersteeg, Leiden.
   • 1631, Mandenmakersteeg, Leiden.
   • 1632, Mandemaeckerssteech, Leiden.
   • 1634, Mandenmakersteeg, Leiden.

   • Beroep
   • 1630, tinnegieter
   • 1631, tinnegieter
   • 1632, tinnegieter
   • 1634, tinnegieter
   • 1646, tinnegieter
   • 1656, tinnegieter

   • Notities bij Gerrit Jan Lofris (Lofrijs / Loffrijs / Lesrijs)
   • 1631, Overige
   • 1632, Overige
   • 1633, Overige
   • 1633, Overige
   • 1634, Overige
   • 1634, Overige
   • 1635, Overige
   • 1638, Overige
   • 1641, Overige
   • 1641, Overige
   • 1646, Overige
   • 1650, Overige
   • 1654, Overige
   • 1657, Overige

   Kinderen uit dit huwelijk:
   1. Jacob Lofris

    • Notities bij Jacob Lofris
    • Aantekening bij doop
   2. Anneke Lofris

    • Notities bij Anneke Lofris
    • Aantekening bij doop
   3. Annetgen Lofris (Lesrijs)

    • Notities bij Annetgen Lofris (Lesrijs)
    • Aantekening bij doop
    • 1655, Overige
    • 1655, Overige
   4. Annetien Lofris

    • Notities bij Annetien Lofris
    • Aantekening bij doop
   5. Jacob Lofrys

    • Notities bij Jacob Lofrys
    • Aantekening bij doop


  [1.2] Annetgen Jacobsdr van Delmanhorst [V]


  • Zij is geboren te Leiden.
  • Zij is begraven paaszondag 20 april 1631 te Leiden.

  • Adres
  • 1631, Nieuwe steeg, Leiden.

  • Notities bij Annetgen Jacobsdr van Delmanhorst
  • Aantekening bij huwelijk
  • Aantekening bij begraven
  • 1631, Overige

  • Annetgen Jacobsdr huwt Cornelis Dircxz van Grotelane / Grootelande /Groetelande.

   • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 15 mei 1624 te Leiden.

   • Hij is geboren te Haserswoude.

   • Huwelijken van Cornelis Dircxz
   • met Annetgen Jacobsdr van Delmanhorst, ondertrouw op op zondag 15 mei 1624 te Leiden
   • met Geertruyt IJsbrantsd Prins, ondertrouw op op zondag 31 maart 1632 te Leiden

   • Adres
   • 1631, Nieuwe steeg, Leiden.
   • 1632, Nieuwesteech, Leiden.

   • Beroep
   • 1624, notaris
   • 1632, notaris
   • 1649, notaris

   • Cornelis Dircxz is getuige bij
   • de doop van Anneke Lofris op dinsdag 23 januari 1635 te Leiden - Hooglandse kerk.
   • de doop van Annetgen Lofris (Lesrijs) op dinsdag 22 januari 1636 te Leiden - Hooglandse kerk.
   • de doop van Annetien Lofris op dinsdag 9 februari 1638 te Leiden - Hooglandse kerk.

   Kinderen uit dit huwelijk:
   1. Christiana van Grootelande (Groetelande)
    • Zij is gedoopt op zondag 26 september 1625 te Leiden - Pieterskerk. Doopgetuige(n): Pieter Paedts.

    • Notities bij Christiana van Grootelande (Groetelande)
    • Aantekening bij doop
   2. Adriaentgen (Adryana) van Grotelande

    • Notities bij Adriaentgen (Adryana) van Grotelande
    • Aantekening bij doop
    • 1651, Overige
   3. Annetgen van Grotelane / Grootelande

    • Notities bij Annetgen van Grotelane / Grootelande
    • Aantekening bij doop
   4. N.N. van Grootelande
    • Het is geboren in 1631.
    • Het is begraven op zondag 2 april 1631 te Leiden.

    • Notities bij N.N. van Grootelande
    • Aantekening bij begraven

  groep 04 (Leiden / Duitsland)


  [1] Jan Delmerhorst


  • Hij is geboren omstreeks 1625 te Duitsland.

  • Kinderen (uit een huwelijk met een nog onbekende partner):
  1. Aldert (Aelbert) Jansz Delmerhorst (volg 1.1 )
   • Hij is geboren omstreeks 1650 te Oldenburg (Dld).
   • Hij is overleden op zondag 11 mei 1680 te Leiden.
  2. Johan Jans van Dulmerhorst (Dolmhorst) (volg 1.2 )
   • Hij is geboren omstreeks 1650.

   • Adres
   • 1671, Koepoortsgraft, Leiden.


  [1.1] Aldert (Aelbert) Jansz Delmerhorst [V]


  • Hij is geboren omstreeks 1650 te Oldenburg (Dld).
  • Hij is overleden op zondag 11 mei 1680 te Leiden.

  • Adres
  • 1671, Koepoortsgraft, Leiden.

  • Beroep
  • 1671, brouwersknecht

  • Aldert (Aelbert) Jansz huwt Geertruyt Jacobsdr.

   • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 23 oktober 1671 te Leiden.
   • Het stel trouwt op zondag 8 november 1671 te Leiden.

   • Zij is geboren te Gennip (? Vennip, verdwenen dorp bij Hillegom nabij Leiden ?).
   • Zij is een dochter van van Jacob.

   • Huwelijken van Geertruyt
   • met Aldert (Aelbert) Jansz Delmerhorst, ondertrouw op op zondag 23 oktober 1671 te Leiden
   • met Jan Adriaensz van der Graef, ondertrouw op op zondag 7 december 1680 te Leiden

   • Adres
   • 1671, Scheepmaeckerst, Leiden.
   • 1679, Rapenburch, Leiden.
   • 1680, Rapenburg, Leiden.
   • 1692, Rapenburgh, Leiden.

   • Notities bij Geertruyt Jacobsdr
   • Aantekening bij doop
   • 1671, Overige

   Kinderen uit dit huwelijk:
   1. Barbara (Barbera/Barta/Berber) Alders Delmerhorst (Dulmeras/Dulmenhorst/Dulberhorst) (volg 1.1.1 )
    • Zij is geboren te Leiden.
    • Zij is overleden op zondag 14 augustus 1744 te Leiden.
    • Zij is begraven op zondag 17 augustus 1744 te Leiden.


  [1.2] Johan Jans van Dulmerhorst (Dolmhorst) [V]


  • Hij is geboren omstreeks 1650.

  • Adres
  • 1671, Koepoortsgraft, Leiden.

  • Kinderen (uit een huwelijk met een nog onbekende partner):
  1. Geert van Dulmerhorst (Dolmhorst)

   • Notities bij Geert van Dulmerhorst (Dolmhorst)
   • Aantekening bij doop
  2. Alert van Dulmerhorst

   • Notities bij Alert van Dulmerhorst
   • Aantekening bij doop
  3. Grietjen van Dulmerhorst (Dolmerhorst) (volg 1.2.3 )


  [1.1.1] Barbara (Barbera/Barta/Berber) Alders Delmerhorst (Dulmeras/Dulmenhorst/Dulberhorst) [V][M]


  • Zij is geboren te Leiden.
  • Zij is overleden op zondag 14 augustus 1744 te Leiden.
  • Zij is begraven op zondag 17 augustus 1744 te Leiden.

  • Adres
  • 1692, Rapenburg, Leiden.
  • 1724, Hofpoortje boven de Gilde, Rotterdam.
  • 1744, Vliet, Leiden.

  • Barbara (Barbera/Barta/Berber) Alders is getuige bij
  • de doop van Maria Conijnenburgh op dinsdag 16 oktober 1708 te Leiden - RK kerk aan de Kuipersteeg.

  • Notities bij Barbara (Barbera/Barta/Berber) Alders Delmerhorst (Dulmeras/Dulmenhorst/Dulberhorst)
  • Aantekening bij huwelijk
  • Aantekening bij begraven
  • 1725, Overige
  • 1724, Vermelding

  • Barbara (Barbera/Barta/Berber) Alders huwt Pieter Hendricksz van Oosten.

   • Het stel gaat in ondertrouw op Goede vrijdag 4 april 1692 te Leiden.
   • Het stel trouwt op zondag 20 april 1692 te Leiden.

   • Hij is begraven op zondag 4 mei 1724 te Rotterdam.

   • Adres
   • 1692, Levendael, Leiden.
   • 1724, bij ’t Hofpoortje boven de Gilde, Rotterdam.

   • Beroep
   • 1692, entenier

   • Notities bij Pieter Hendricksz van Oosten
   • Aantekening bij begraven
   • 1703, Overige

   Kinderen uit dit huwelijk:
   1. Maria van Oosten
    • Zij is gedoopt op zondag 13 augustus 1693 te Leiden - RK kerk aan de St Jorissteeg.

    • Notities bij Maria van Oosten
    • Aantekening bij doop


  [1.2.3] Grietjen van Dulmerhorst (Dolmerhorst) [V]


  • Notities bij Grietjen van Dulmerhorst (Dolmerhorst)
  • Aantekening bij doop

  • Grietjen huwt Sander Moere.

    Kinderen uit dit huwelijk:
    1. Maria Moere
     • Zij is gedoopt op zondag 22 december 1695 te Leiden - Hooglandse kerk.

     • Notities bij Maria Moere
     • Aantekening bij doop

   groep 05 (Leiden)


   [1] N.N. Delmerhorst


   • Kinderen (uit een huwelijk met een nog onbekende partner):
   1. Barent Delmerhorst (Dellemerhorst) (volg 1.1 )
    • Hij is geboren te Leiden.
   2. Jan Delmerhorst (volg 1.2 )
    • Hij is geboren voor 1695.


   [1.1] Barent Delmerhorst (Dellemerhorst) [V]


   • Hij is geboren te Leiden.
   • Hij is een zoon van N.N. Delmerhorst.

   • Adres
   • 1704, Backersteegh bij de Vliet, Leiden.
   • 1718, Backersteegh bij de Vliet, Leiden.

   • Beroep
   • 1704, haarsnijder

   • Notities bij Barent Delmerhorst (Dellemerhorst)
   • Aantekening bij huwelijk
   • Aantekening bij huwelijk
   • 1729, Overige

   • Barent huwt Judith de Smith (Smeth).

    • Het stel trouwt op zondag 4 april 1704 te Leiden.

    • Zij is geboren te Leiden.
    • Zij is overleden voor 1718.

    • Adres
    • 1704, Korte Bouwelouwesteegh, Leiden.
    • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

   • Barent huwt Maria Kalkbout (Kallebout ?).

    • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 8 april 1718 te Leiden.
    • Het stel trouwt in 1718 te Leiden.

    • Zij is geboren te Leiden.
    • Zij is begraven op zondag 25 november 1748 te Utrecht.

    • Adres
    • 1718, Middelste Raamsteegh, Leiden.

    • Notities bij Maria Kalkbout (Kallebout ?)
    • Aantekening bij begraven
    • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


   [1.2] Jan Delmerhorst [V]


   • Hij is geboren voor 1695.
   • Hij is een zoon van N.N. Delmerhorst.

   groep 06a (Leiden)


   [1] Grietgen Davids van Delmanhorst


   groep 06a (Leiden)


   [1] Anna Hendriks Dulmerhorst


   • Zij is geboren voor 1539.
   • Zij is overleden na 1581.


   [1.1] Jacob Davids van Dulmenhorst [V][M]


   • Hij is overleden op zondag 11 oktober 1601 te Leiden.
   • Hij is een zoon van David Egbertsz Tielmans en Anna Hendriks Dulmerhorst.

   • Adres
   • 1601, Nieuwsteeg, Leiden.

   • Beroep
   • rederijker
   • 1600, deurwaarder

   • Notities bij Jacob Davids van Dulmenhorst
   • Aantekening bij huwelijk
   • Aantekening bij begraven
   • 1600, Overige
   • 1600, Overige
   • 1600, Overige
   • 1585, Vermelding
   • 1593, Vermelding

   • Jacob Davids huwt Annetgen Robbrechts.

    • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 9 april 1592 te Leiden.

    • Zij is overleden na 1604.

    • Huwelijken van Annetgen
    • met Jacob Davids van Dulmenhorst, ondertrouw op op zondag 9 april 1592 te Leiden
    • met Pieter Paedts, ondertrouw op op zondag 1 mei 1609 te Leiden

    • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


   [1.2] Neeltgen Davidsdr Dulmenhorst [V][M]


   • Notities bij Neeltgen Davidsdr Dulmenhorst
   • 1577, Overige
   • 1587, Overige
   • 1601, Overige
   • 1601, Overige

   • Neeltgen Davidsdr huwt Jan Joachimsz Ilpendam.

    • Het stel trouwt omstreeks 1575.

    • Adres
    • 1583,, Leiderdorp.

    • Beroep
    • 1583, schout
    • 1584, kuiper
    • 1587, schout
    • 1594, korenkoper
    • 1600, korenkoper

    • Notities bij Jan Joachimsz Ilpendam
    • Overige
    • Overige
    • 1583, Overige
    • 1584, Overige
    • 1587, Overige
    • 1587, Overige
    • 1591, Overige
    • 1594, Overige
    • 1600, Overige
    • 1600, Overige
    • 1600, Overige

    Kinderen uit dit huwelijk:
    1. Loth Ilpendam
    2. Geertruij Ilpendam (volg 1.2.2 )
     • Zij is geboren in 1576 te Leiden.
     • Zij is overleden op zondag 25 september 1648 te Leiden.
     • Zij is begraven op zondag 30 september 1648 te Leiden - Hooglandse kerk.
    3. Joachim Ilpendam
     • Hij is geboren in 1576 te Leiden.

     • Notities bij Joachim Ilpendam
     • Aantekening bij doop
    4. Katharina Ilpendam
     • Zij is geboren in 1583 te Leiden.

     • Notities bij Katharina Ilpendam
     • Aantekening bij doop
    5. Heyndrick Jansz Ilpendam
     • Hij is geboren in 1592 te Leiden.

     • Notities bij Heyndrick Jansz Ilpendam
     • Aantekening bij doop
    6. Jan Ilpendam
     • Hij is geboren in 1594 te Leiden.

     • Notities bij Jan Ilpendam
     • Aantekening bij doop


   [1.4] Salomon Davidtszn Dulmerhorst [V][M]


   • Hij is geboren voor 1561.
   • Hij is begraven op zondag 16 oktober 1600 te Leiden.

   • Adres
   • Breestraat, Leiden.

   • Beroep
   • bonmeester
   • glazenmaker
   • kaartenmaker
   • rederijker factor
   • 1595, landmeter
   • 1597, landmeter
   • 1600, landmeter

   • Notities bij Salomon Davidtszn Dulmerhorst
   • Aantekening bij doop
   • 1588, Overige
   • 1593, Overige
   • 1595, Overige
   • 1600, Overige
   • 1600, Overige
   • 1600, Overige
   • 1600, Overige
   • 1600, Overige
   • 1601, Overige
   • 1597, Vermelding

   • Salomon Davidtszn huwt Aeltgen Andriesdr / Pietersdr.

     • Zij is begraven op zondag 8 oktober 1622 te Leiden.

     • Notities bij Aeltgen Andriesdr / Pietersdr
     • Aantekening bij begraven

     Kinderen uit dit huwelijk:
     1. Heyndrick Salomonszn Delmanhorst (Delmenhorstius) (volg 1.4.1 )
      • Hij is begraven na 1663 te Leiden.

      • Beroep
      • 1592 - 1607, student
      • 1600, student
      • 1614, dokter in de medicijnen
      • 1617 - 1622, Gewoon Lector

      • Heyndrick Salomonszn is getuige bij
      • de doop van Jacob Lofrys op zondag 18 maart 1640 te Leiden - Hooglandse kerk.

      • Notities bij Heyndrick Salomonszn Delmanhorst (Delmenhorstius)
      • Aantekening bij begraven
      • Overige
      • Overige
      • 1600, Overige
      • 1614, Overige
      • 1615, Overige
     2. Geertruyt Salomonsdr. van Delmerhorst (volg 1.4.2 )
      • Zij is geboren te Leiden.
      • Zij is begraven omstreeks 1665 te Leiden - Zuid buitenwandeling.
     3. Elsgen Salomonsdr. van der Delmershorst
      • Zij is overleden omstreeks 1610 te Leiden - Zuid buitenwandeling.

      • Notities bij Elsgen Salomonsdr. van der Delmershorst
      • Aantekening bij begraven
      • Overige
      • Overige
      • 1610, Overige
      • 1623, Overige


    [1.5] Margareta Davids van Dulmenhorst [V][M]


    • Zij is geboren voor 1561.
    • Zij is overleden na 1626.
    • Zij is een dochter van van David Egbertsz Tielmans en Anna Hendriks Dulmerhorst.

    • Notities bij Margareta Davids van Dulmenhorst
    • Aantekening bij doop
    • Aantekening bij huwelijk
    • Aantekening bij begraven
    • 1626, Overige
    • 1626, Vermelding

    • Margareta Davids huwt Jacob Fransz van der Merwen.

     • Het stel trouwt voor 1581.

     • Hij is begraven op zondag 20 februari 1595 te Leiden - Pieterskerk.

     • Beroep
     • kistenmaker
     • schrijnwerker

     • Notities bij Jacob Fransz van der Merwen
     • Aantekening bij begraven
     • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

    • Margareta Davids huwt Pieter Jan van Outshoorn.

     • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 15 februari 1597 te Leiden.

     • Hij is geboren omstreeks 1559.
     • Hij is begraven op zondag 1 oktober 1626 te Leiden.

     • Huwelijken van Pieter Jan
     • met
     • met Margareta Davids van Dulmenhorst, ondertrouw op op zondag 15 februari 1597 te Leiden

     • Adres
     • 1626, Herensteeg, Leiden.

     • Beroep
     • 1597, bode met de roede
     • 1598, bode met de roede
     • 1600, bode met de roede

     • Notities bij Pieter Jan van Outshoorn
     • Aantekening bij begraven
     • 1598, Overige
     • 1600, Overige
     • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


    [1.2.2] Geertruij Ilpendam [V][M]


    • Zij is geboren in 1576 te Leiden.
    • Zij is overleden op zondag 25 september 1648 te Leiden.
    • Zij is begraven op zondag 30 september 1648 te Leiden - Hooglandse kerk.
    • Zij is een dochter van van Jan Joachimsz Ilpendam en Neeltgen Davidsdr Dulmenhorst.

    • Notities bij Geertruij Ilpendam
    • Aantekening bij doop
    • Aantekening bij huwelijk

    • Geertruij huwt Jan Cornelisz Lodensteyn.

     • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 29 maart 1604 te Leiden.
     • Het stel trouwt paasmaandag 19 april 1604 te Leiden.

     • Hij is gedoopt op zondag 7 oktober 1578 te Delft.
     • Hij is overleden op zondag 17 februari 1629 te Zoeterwoude.
     • Hij is begraven op zondag 21 februari 1629 te Leiden - Hooglandse kerk.

     • Adres
     • 1604,, Zoeterwoude.

     • Beroep
     • 1604, predikant
     • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


    [1.4.1] Heyndrick Salomonszn Delmanhorst (Delmenhorstius) [V][M]


    • Hij is begraven na 1663 te Leiden.

    • Beroep
    • 1592 - 1607, student
    • 1600, student
    • 1614, dokter in de medicijnen
    • 1617 - 1622, Gewoon Lector

    • Heyndrick Salomonszn is getuige bij
    • de doop van Jacob Lofrys op zondag 18 maart 1640 te Leiden - Hooglandse kerk.

    • Notities bij Heyndrick Salomonszn Delmanhorst (Delmenhorstius)
    • Aantekening bij begraven
    • Overige
    • Overige
    • 1600, Overige
    • 1614, Overige
    • 1615, Overige

    • Kinderen (uit een huwelijk met een nog onbekende partner):
    1. Diewertge (Duveltie) Delmanhorst (volg 1.4.1.1 )
     • Zij is geboren te Leiden.
     • Zij is begraven omstreeks 1656 te Leiden - Zuid buitenwandeling.
    2. Salomon Delmanhorst (Delmancherst) (volg 1.4.1.2 )
     • Hij is geboren te Leiden.
     • Hij is overleden omstreeks 1665.
    3. Niclaes van Delmanorst

     • Notities bij Niclaes van Delmanorst
     • Aantekening bij doop


    [1.4.2] Geertruyt Salomonsdr. van Delmerhorst [V][M]


    • Zij is geboren te Leiden.
    • Zij is begraven omstreeks 1665 te Leiden - Zuid buitenwandeling.
    • Zij is een dochter van van Salomon Davidtszn Dulmerhorst en Aeltgen Andriesdr / Pietersdr.

    • Adres
    • Korte Diefsteeg, Leiden.

    • Notities bij Geertruyt Salomonsdr. van Delmerhorst
    • Aantekening bij huwelijk
    • Aantekening bij begraven
    • 1627, Overige
    • 1656, Overige

    • Geertruyt Salomonsdr. huwt Bartholomeus Woutersz de Vos.

     • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 19 april 1602 te Leiden.

     • Beroep
     • 1602, schoenmaker
     • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


    [1.4.1.1] Diewertge (Duveltie) Delmanhorst [V]


    • Zij is geboren te Leiden.
    • Zij is begraven omstreeks 1656 te Leiden - Zuid buitenwandeling.

    • Adres
    • 1652, Dieffsteech, Leiden.

    • Notities bij Diewertge (Duveltie) Delmanhorst
    • Aantekening bij doop
    • Aantekening bij huwelijk
    • Aantekening bij begraven
    • 1566, Overige
    • 1653, Overige

    • Diewertge (Duveltie) huwt Louys de Beaufort.

     • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 10 oktober 1652 te Leiden.

     • Hij is geboren te Parijs.
     • Hij is begraven na 1667 te Leiden.

     • Huwelijken van Louys
     • met Diewertge (Duveltie) Delmanhorst, ondertrouw op op zondag 10 oktober 1652 te Leiden
     • met Elysabeth Heyndricxd Alles, ondertrouw op op zondag 18 september 1656 te Leiden

     • Adres
     • 1652, Heeresteech, Leiden.
     • 1656, Rapenburch, Leiden.

     • Beroep
     • 1652, dokter in de medicijnen
     • 1656, dokter in de medicijnen
     • zondag 30 juni 1658, medicinaal docter
     • 1662, dokter

     • Notities bij Louys de Beaufort
     • Aantekening bij begraven
     • Overige
     • 1653, Overige
     • 1655, Overige
     • 1655, Overige
     • 1656, Overige
     • 1656, Overige
     • 1656, Overige
     • 1657, Overige
     • 1658, Overige
     • 1658, Overige
     • 1658, Overige

     Kinderen uit dit huwelijk:
     1. Louys de Beaufort

      • Notities bij Louys de Beaufort
      • Aantekening bij doop


    [1.4.1.2] Salomon Delmanhorst (Delmancherst) [V]


    • Hij is geboren te Leiden.
    • Hij is overleden omstreeks 1665.

    • Adres
    • 1656, Nieusteech, Leiden.

    • Beroep
    • 1662, schilder

    • Notities bij Salomon Delmanhorst (Delmancherst)
    • Aantekening bij huwelijk
    • Aantekening bij begraven
    • 1661, Overige
    • 1661, Overige
    • 1662, Overige
    • 1662, Overige
    • 1662, Vermelding

    • Salomon huwt Catharyna Samuels Tachoen.

     • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 29 november 1662.
     • Het stel trouwt op zondag 17 december 1662 te Leiden / Zoeterwoude.

     • Zij is geboren te Noordwijk.

     • Huwelijken van Catharyna Samuels
     • met Jan Cornelisz van Valkenburch, ondertrouw op op zondag 27 december 1651 te Leiden
     • met Salomon Delmanhorst (Delmancherst), ondertrouw op op zondag 29 november 1662
     • met Jacob van Someren, ondertrouw op op zondag 28 augustus 1669 te Leiden

     • Adres
     • 1669, Utrechtsche Veer, Leiden.

     Kinderen uit dit huwelijk:
     1. Cecilia Delmanhorst
      • Zij is gedoopt op zondag 13 januari 1664 te Leiden.
      • Zij is overleden voor 4 september 1665.

      • Notities bij Cecilia Delmanhorst
      • Aantekening bij doop
     2. Cecilia Delmanhorst
      • Zij is gedoopt op zondag 4 september 1665 te Leiden. Doopgetuige(n): Jacob van Merwen.

      • Notities bij Cecilia Delmanhorst
      • Aantekening bij doop

    groep 06b (Leiden)


    [1] Samuel Delmanhorst


    • Adres
    • Singelstraat, Leiden.
    • 1659, Uiterste gracht (Pottenbakkerspoort), Leiden.

    • Kinderen (uit een huwelijk met een nog onbekende partner):
    1. Catharina Samuels Delmanhorst

     • Adres
     • Singelstraat, Leiden.
     • Uiterste gracht (Pottenbakkerspoort), Leiden.

    groep 07 (Leiden)


    [1] Claes Pietersz Dulmanhorst


    • Hij is overleden voor 1624.

    • Beroep
    • smid

    • Claes Pietersz huwt Maertge Willemsdr.

     • Het stel gaat in ondertrouw op omstreeks 1600.

     • Huwelijken van Maertge
     • met Claes Pietersz Dulmanhorst, ondertrouw op omstreeks 1600
     • met Harman Melchiorsz van Rindorp, ondertrouw op op zondag 30 maart 1624 te Leiden

     • Notities bij Maertge Willemsdr
     • 1624, Overige
     • Vermelding

     Kinderen uit dit huwelijk:
     1. Pieter Claesz van Dulmanhorst (volg 1.1 )
      • Hij is geboren te Leiden.
      • Hij is overleden na 1640.
     2. Annetgen Claes van Delmerhorst (volg 1.2 )
      • Zij is geboren voor 1636 te Leiden.


    [1.1] Pieter Claesz van Dulmanhorst [V][M]


    • Hij is geboren te Leiden.
    • Hij is overleden na 1640.
    • Hij is een zoon van Claes Pietersz Dulmanhorst en Maertge Willemsdr.

    • Adres
    • 1630, Marendorp, Leiden.
    • 1657, Blaeuwepoort, Leiden.

    • Beroep
    • 1630, lakenbereider

    • Notities bij Pieter Claesz van Dulmanhorst
    • Aantekening bij doop
    • Aantekening bij huwelijk
    • Aantekening bij huwelijk
    • 1635, Overige
    • 1640, Overige

    • Pieter Claesz huwt Baerbertgen Adriaens van Tethrode.

     • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 9 augustus 1630 te Leiden.
     • Het stel trouwt op zondag 25 augustus 1630 te Leiden.

     • Zij is geboren te Leiden.
     • Zij is overleden voor 6 april 1657.

     • Adres
     • 1630, Beestemarct, Leiden.

     • Notities bij Baerbertgen Adriaens van Tethrode
     • 1640, Overige
     • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

    • Pieter Claesz huwt Yda Cornelis.

     • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 6 april 1657 te Leiden.

     • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


    [1.2] Annetgen Claes van Delmerhorst [V][M]


    • Zij is geboren voor 1636 te Leiden.
    • Zij is een dochter van van Claes Pietersz Dulmanhorst en Maertge Willemsdr.

    • Adres
    • 1656, Blaeuwepoort, Leiden.
    • 1656, Ketelboetersteech.

    • Annetgen Claes is getuige bij
    • de doop van Suzanna van Strijen op zondag 23 september 1663 te Leiden - Hooglandse kerk.

    • Notities bij Annetgen Claes van Delmerhorst
    • Aantekening bij doop
    • Aantekening bij huwelijk

    • Annetgen Claes huwt Cornelis Joostens de Mol.

     • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 25 februari 1656 te Leiden.

     • Hij is geboren te Leiden.

     • Adres
     • 1652, Paradijssteech, Leiden.
     • 1657, Blaeuwepoort, Leiden.

     • Beroep
     • 1656, metselaar

     • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

    groep 08 (Leiden / Borculo)


    [1] Margriet van Dolmerhorst


    • Zij is geboren omstreeks 1655 te Borculo.

    • Beroep
    • 1700, uitdraagster

    • Notities bij Margriet van Dolmerhorst
    • 1700, Overige

    groep 09 (Leiden)


    [1] Margarita van Dolmerhorst (Dornenhorst) (Schel ?)


    • Adres
    • 1694, Levendael, Leiden.

    • Notities bij Margarita van Dolmerhorst (Dornenhorst) (Schel ?)
    • Aantekening bij huwelijk
    • 1691, Overige

    • Margarita huwt Isaack Strang (Schram).

      • Hij is gedoopt op zondag 19 januari 1668 te Leiden.

      Kinderen uit dit huwelijk:
      1. Elisabeth Strang (Schram)
       • Zij is gedoopt op zondag 30 juni 1686 te Leiden - Hooglandse kerk.

       • Notities bij Elisabeth Strang (Schram)
       • Aantekening bij doop
      2. Isaac Strang (Schram)
       • Hij is gedoopt op zondag 15 juni 1690 te Leiden - Hooglandse kerk.

       • Notities bij Isaac Strang (Schram)
       • Aantekening bij doop
     • Margarita huwt Alexander Morre (Moré).

      • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 26 maart 1694 te Leiden.

      • Huwelijken van Alexander
      • met Marya de Rouw, ondertrouw op op zondag 3 juni 1684 te Leiden
      • met Cornelia Pieters Helders, ondertrouw op op zondag 10 maart 1691 te Leiden
      • met Margarita van Dolmerhorst (Dornenhorst) (Schel ?), ondertrouw op op zondag 26 maart 1694 te Leiden

      • Adres
      • 1684, Noorteynde, Leiden.
      • 1691, Bouwelouwesteeg, Leiden.
      • 1694, Bollewerckstraet, Leiden.

      • Beroep
      • 1684, greinwever

      • Notities bij Alexander Morre (Moré)
      • 1691, Overige
      • 1691, Overige

      Kinderen uit dit huwelijk:
      1. Alida de Morre (Moré)
       • Zij is gedoopt op zondag 14 november 1694 te Leiden - Hooglandse kerk.

       • Notities bij Alida de Morre (Moré)
       • Aantekening bij doop
      2. Margriet Morre (Moré)
       • Zij is gedoopt op zondag 31 augustus 1698 te Leiden.

     groep 10 (Leiden)


     [1] Marijtje Delmenhorst


     groep 10 (Leiden)


     [1] Jan Delmenhorst


     groep 10 (Leiden)


     [1] Cornelis Duijgeval


     • Hij is geboren te Leiden.

     • Cornelis huwt Willemijntje van Poelgeest.

      • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 6 mei 1712 te Leiden.

      • Zij is geboren te Leiden.

      Kinderen uit dit huwelijk:
      1. Willemijnte Duijgeval

       • Notities bij Willemijnte Duijgeval
       • Aantekening bij doop
      2. Cornelis Duijgeval

       • Notities bij Cornelis Duijgeval
       • Aantekening bij doop

     groep 11 (Leiden)


     [1] Jan Jans Dulmanhorst (Delmenhorst)


     • Hij is geboren voor 1655.
     • Hij is begraven op zondag 28 april 1683 te Leiden.

     • Notities bij Jan Jans Dulmanhorst (Delmenhorst)
     • Aantekening bij huwelijk
     • Aantekening bij begraven

     • Jan Jans huwt Lysbeth Jans.

      • Het stel trouwt voor 1681.

      • Zij is overleden voor 1681.
      • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

     • Jan Jans huwt Sophia Poele.

      • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 13 november 1681 te Leiden.

      • Zij is gedoopt te Hensbergen.

      • Adres
      • 1681, Pieters Kerckhoff, Leiden.
      • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

     groep 12 (Leiden)


     [1] N.N. Delmerhorst


     • Kinderen (uit een huwelijk met een nog onbekende partner):
     1. David Jacobs Delmerhorst (volg 1.1 )
      • Hij is geboren te Leiden.
     2. Lijsbet Jacobs (Delmerhorst)

      • Lijsbet Jacobs is getuige bij
      • de doop van Alida Delmerhorst op zondag 16 augustus 1693 te Leiden - Loodskerk/Oosterkerk.
      • de doop van David Delmerhorst op woensdag 7 juli 1694 te Leiden - Pieterskerk.


     [1.1] David Jacobs Delmerhorst [V]


     • Hij is geboren te Leiden.

     • Adres
     • 1692, Vestestraet (Verwerstraat?), Leiden.

     • Notities bij David Jacobs Delmerhorst
     • Aantekening bij huwelijk
     • 1733, Overige

     • David Jacobs huwt Anna Dirks.

      • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 19 juli 1692 te Leiden.

      • Zij is geboren te Rotterdam.

      • Adres
      • 1692, Vestestraet (Verwerstraat?), Leiden.

      Kinderen uit dit huwelijk:
      1. Alida Delmerhorst

       • Notities bij Alida Delmerhorst
       • Aantekening bij doop
      2. David Delmerhorst

       • Notities bij David Delmerhorst
       • Aantekening bij doop

     groep 21 (Leiden)


     [1] Jean Delmerhorst


     • Hij is overleden na 1804.

     • Notities bij Jean Delmerhorst
     • 1804, Overige

     groep 22 (Leiden)


     [1] Barent Delmerhorst


     • Hij is overleden na 1690.

     • Notities bij Barent Delmerhorst
     • 1690, Overige

     groep 23 (Leiden)


     [1] Jacoba Delmerhorst


     • Zij is overleden na 1768.

     • Notities bij Jacoba Delmerhorst
     • 1768, Overige

     groep 24 (Leiden)

     groep 24 (Leiden)


     [1] Johan Hendrik Riem


     • Hij is begraven op zondag 16 juni 1788 te Leiderdorp.

     • Notities bij Johan Hendrik Riem
     • Aantekening bij huwelijk
     • Aantekening bij begraven

     • Johan Hendrik huwt Barendina Hazebroek.

      • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 21 maart 1783 te Houten.

      • Zij is geboren te Katwijk.
      • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

     groep 25 (Leiden / Groningen)


     [1] Coerdt van Delmenhorst


     • Adres
     • 1605,, Groningen.

     • Beroep
     • 1605, soldaat

     • Coerdt huwt Wopke Karstens.

      • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 16 maart 1605 te Groningen.
      • Het stel trouwt op zondag 7 mei 1605 te Leiden.

      • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

     groep 51 (Groningen / Kampen)


     [1] Eijldert Jacobs Delmhorst (Delmhost / Delmhoft)


     • Adres
     • 1748, Agter de Nieuwe Muur (Broederkwartier), Kampen.

     • Notities bij Eijldert Jacobs Delmhorst (Delmhost / Delmhoft)
     • Aantekening bij huwelijk
     • 1748, Overige

     • Eijldert Jacobs huwt Kunnagien (Cunnigijn) Dircks.

      • Het stel trouwt op zondag 28 februari 1708 te Groningen.

      Kinderen uit dit huwelijk:
      1. Anneije Delmhorst
       • Zij is geboren te Groningen - Poelestraat.
       • Zij is gedoopt op zondag 26 juli 1709 te Groningen.

       • Notities bij Anneije Delmhorst
       • Aantekening bij doop
      2. Derck Delmenhorst
       • Hij is geboren te Groningen - Carolieweg.
       • Hij is gedoopt op zondag 29 september 1711 te Groningen.

       • Adres
       • Carolieweg, Groningen.

       • Notities bij Derck Delmenhorst
       • Aantekening bij doop
      3. Hindrickjen Delmhorst
       • Zij is geboren te Groningen - Slachtersrijp.
       • Zij is gedoopt op zondag 2 oktober 1714 te Groningen.

       • Notities bij Hindrickjen Delmhorst
       • Aantekening bij doop
      4. Abraham Delmhorst
       • Hij is geboren te Groningen - Rijp na Poelestraat.
       • Hij is gedoopt Hemelvaart zondag 14 mei 1722 te Groningen.

       • Notities bij Abraham Delmhorst
       • Aantekening bij doop
      5. Claesien Delmhoft
       • Zij is gedoopt op zondag 3 december 1723 te Kampen - Broederkerk.

       • Notities bij Claesien Delmhoft
       • Aantekening bij doop
      6. Sara Delmhoft
       • Zij is gedoopt op zondag 17 februari 1726 te Kampen - Broederkerk.

       • Notities bij Sara Delmhoft
       • Aantekening bij doop
      7. Rebekka Delmhost
       • Zij is gedoopt op zondag 11 februari 1729 te Kampen - Broederkerk.
       • Zij is overleden voor 27 augustus 1797 te Kampen.

       • Notities bij Rebekka Delmhost
       • Aantekening bij doop
      8. Dirk Delmhorst
       • Hij is gedoopt op zondag 2 september 1731 te Kampen - Bovenkerk.

       • Notities bij Dirk Delmhorst
       • Aantekening bij doop

     groep 52 (Groningen)


     [1] Maria Elisabeth Dulmenhorst (Vosma / Vossema / Deilenhorst)


     • Zij is begraven op zondag 15 februari 1791 te Groningen.

     • Notities bij Maria Elisabeth Dulmenhorst (Vosma / Vossema / Deilenhorst)
     • Aantekening bij doop
     • Aantekening bij huwelijk
     • Aantekening bij huwelijk
     • Aantekening bij huwelijk
     • Aantekening bij begraven
     • 1785, Overige

     • Maria Elisabeth huwt Johan Lodewijk (Ludewig) Vriemoed (Vriemoets / Vrijemoet) (van Aurich).

      • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 4 november 1756 te Groningen.

      • Hij is overleden op zondag 7 mei 1763 te Groningen.

      • Notities bij Johan Lodewijk (Ludewig) Vriemoed (Vriemoets / Vrijemoet) (van Aurich)
      • Aantekening bij begraven

      Kinderen uit dit huwelijk:
      1. Jacobus Lubbers Vrijmoet
       • Hij is geboren te Groningen - Rademarkt.
       • Hij is gedoopt op zondag 30 oktober 1757 te Groningen (Martinikerk).

       • Notities bij Jacobus Lubbers Vrijmoet
       • Aantekening bij doop
      2. Jacobus Lubbers Vrijmoet
       • Hij is geboren te Groningen - Rademarkt.
       • Hij is gedoopt paaszondag 6 april 1760 te Groningen (Martinikerk).

       • Notities bij Jacobus Lubbers Vrijmoet
       • Aantekening bij doop
     • Maria Elisabeth huwt Jan Fridrich Oortlip.

      • Het stel trouwt op zondag 20 maart 1764 te Groningen.

      • Hij is geboren te Altenburg (Saxen).

      Kinderen uit dit huwelijk:
      1. Jantje Oortlip
       • Zij is geboren te Groningen - Steentilstraat.
       • Zij is gedoopt Eerste Kerstdag zondag 25 december 1764 te Groningen.

       • Notities bij Jantje Oortlip
       • Aantekening bij doop
     • Maria Elisabeth huwt Anton Strack (Stark).

      • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 17 oktober 1764 te Groningen.
      • Het stel trouwt op zondag 27 oktober 1764 te Groningen.

      • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

     groep 53 (Groningen)


     [1] Jan Dulmenhorst


     • Jan huwt Marij.

      • Het stel trouwt voor 1650.

      Kinderen uit dit huwelijk:
      1. Gebke Dulmenhorst
       • Zij is gedoopt op zondag 21 juli 1650 te Groningen - Molenstraat.

       • Notities bij Gebke Dulmenhorst
       • Aantekening bij doop

     groep 55 (Groningen)


     [1] Jan Jansen Delmhorst


     • Beroep
     • 1675, soldaat (onder kapitein Jacob Millinga)

     • Jan Jansen huwt Maria Philips van Swol.

      • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 8 mei 1675 te Groningen.
      • Het stel trouwt op zondag 10 juni 1675 te Groningen.

      • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

     groep 56a (Groningen)


     [1] Jacobus Dellemhorst


     • Hij is geboren te Groningen.
     • Hij is overleden op zondag 7 december 1758 te Batavia (IND).

     • Beroep
     • timmerman

     • Notities bij Jacobus Dellemhorst
     • Aantekening bij begraven

     groep 56b (Groningen)


     [1] Jacobus Delmhorst (Delmhost)


     • Jacobus huwt Anneghjen Jans.

      • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 17 april 1727 te Groningen.

      Kinderen uit dit huwelijk:
      1. Jacob Delmhorst
       • Hij is geboren te Groningen - oostzijde van De Laan.
       • Hij is gedoopt op zondag 31 augustus 1732 te Groningen (Martinikerk).

       • Notities bij Jacob Delmhorst
       • Aantekening bij doop

     groep 102 (Zutphen / Namen (B) / Ieper (B))


     [1] Elisabeth (Anna Elisabeth ?) Delmenhorst (Dellemhorst)


     • Elisabeth (Anna Elisabeth ?) huwt Gerrid Potter.

       • Hij is geboren te Namen ?.

       Kinderen uit dit huwelijk:
       1. Essard Balster Potter
        • Hij is gedoopt op zondag 13 januari 1729 te Zutphen.

        • Notities bij Essard Balster Potter
        • Aantekening bij doop

      groep 150a (Deventer)


      [1] Jan van Dulmerhorst


      • Jan huwt Griete Jans.

       • Het stel trouwt voor 1609.

       Kinderen uit dit huwelijk:
       1. Tonnijs van Dulmerhorst
        • Hij is gedoopt op zondag 10 september 1609 te Deventer.

        • Notities bij Tonnijs van Dulmerhorst
        • Aantekening bij doop
       2. Gertruit van Dulmerhorst
        • Zij is gedoopt op zondag 16 juni 1611 te Deventer.

        • Notities bij Gertruit van Dulmerhorst
        • Aantekening bij doop
       3. Berent van Dulmerhorst
        • Hij is gedoopt op zondag 11 april 1613 te Deventer.

        • Notities bij Berent van Dulmerhorst
        • Aantekening bij doop
       4. Herman van Dulmerhorst
        • Hij is gedoopt Hemelvaart zondag 28 mei 1615 te Deventer.

        • Notities bij Herman van Dulmerhorst
        • Aantekening bij doop

      groep 150b (Deventer)


      [1] Gretyen van Delmenhorst


      • Gretyen huwt N.N..

        • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

       groep 154a (Deventer / Holten)


       [1] G. (Gerrit) Dulmerhorst


       • Notities bij G. (Gerrit) Dulmerhorst
       • 1765, Overige

       • G. (Gerrit) huwt Maria Elisabeth Brand.

         Kinderen uit dit huwelijk:
         1. Aleida Maria Antonia Dulmerhorst (volg 1.1 )
          • Zij is gedoopt op zondag 7 november 1751 te Deventer.
          • Zij is begraven op zondag 27 mei 1788 te Deventer.


        [1.1] Aleida Maria Antonia Dulmerhorst [V][M]


        • Zij is gedoopt op zondag 7 november 1751 te Deventer.
        • Zij is begraven op zondag 27 mei 1788 te Deventer.

        • Notities bij Aleida Maria Antonia Dulmerhorst
        • Aantekening bij doop

        • Aleida Maria Antonia huwt Arnold Middelburg.

         • Het stel trouwt voor 1780 te Deventer ?.

         • Hij is gedoopt op zondag 9 april 1750 te Deventer.
         • Hij is overleden voor 1817.

         • Huwelijken van Arnold
         • met Aleida Maria Antonia Dulmerhorst trouwt op voor 1780 te Deventer ?
         • met Johanna Egberta Hartkamp, ondertrouw op op zondag 21 februari 1789 te Deventer

         • Notities bij Arnold Middelburg
         • Aantekening bij doop

         Kinderen uit dit huwelijk:
         1. Antoni Middelburg
          • Hij is geboren omstreeks 1780 te Deventer.
          • Hij is overleden op zondag 8 juni 1853 te Deventer.

          • Beroep
          • 1853, apotheker

          • Notities bij Antoni Middelburg
          • Aantekening bij begraven

        groep 154b (Deventer / Zutphen / Zwolle / Almelo)


        [1] Everhard Dulmerhorst


        • Notities bij Everhard Dulmerhorst
        • 1765, Overige

        • Everhard huwt Harmina Griedmoed / Grijpmoed / Grijpnaed.

          Kinderen uit dit huwelijk:
          1. Maria Dulmerhorst
           • Zij is geboren in 1773 te Deventer.
           • Zij is overleden op zondag 15 april 1831 te Deventer.

           • Notities bij Maria Dulmerhorst
           • Aantekening bij begraven
          2. Gerhard Jan Dulmerhorst (volg 1.2 )
           • Hij is geboren in 1778.
           • Hij is overleden op zondag 14 maart 1840 te Deventer.


         [1.2] Gerhard Jan Dulmerhorst [V][M]


         • Hij is geboren in 1778.
         • Hij is overleden op zondag 14 maart 1840 te Deventer.

         • Beroep
         • 1815, boekbinder
         • 1820, boekbinder
         • 1835, boekbinder
         • 1844, zonder beroep

         • Notities bij Gerhard Jan Dulmerhorst
         • Aantekening bij begraven

         • Gerhard Jan huwt Antonia Bode.

           • Zij is geboren omstreeks 1778 te Terwolde.
           • Zij is overleden op zondag 7 februari 1855 te Deventer.

           • Notities bij Antonia Bode
           • Aantekening bij begraven

           Kinderen uit dit huwelijk:
           1. Harmina Jacoba Dulmerhorst (volg 1.2.1 )
            • Zij is geboren omstreeks 1803 te Deventer.
            • Zij is overleden op zondag 1 juni 1874 te Deventer.
           2. Gerhard Johannis Gerritsen Dulmerhorst (volg 1.2.2 )
            • Hij is geboren op zondag 20 juni 1808 te Deventer.
            • Hij is overleden op zondag 6 augustus 1840 te Deventer.
           3. Peternella Gardina (Petronella Gerritdina) Dulmerhorst (volg 1.2.3 )
            • Zij is geboren op zondag 12 januari 1812 te Deventer.
            • Zij is overleden op zondag 1 oktober 1872 te Deventer.
           4. Everhard Martinus Dulmerhorst (volg 1.2.4 )
            • Hij is geboren op zondag 29 maart 1815 te Deventer.
            • Hij is overleden nieuwjaarsdag zondag 1 januari 1867 te Deventer.
           5. Aleida Christina (Maria?) Engelbartha Dulmerhorst (volg 1.2.5 )
            • Zij is geboren Eerste Kerstdag zondag 25 december 1820 te Deventer.
            • Zij is overleden op zondag 1 december 1862 te Deventer.


          [1.2.1] Harmina Jacoba Dulmerhorst [V][M]


          • Zij is geboren omstreeks 1803 te Deventer.
          • Zij is overleden op zondag 1 juni 1874 te Deventer.

          • Notities bij Harmina Jacoba Dulmerhorst
          • Aantekening bij huwelijk
          • Aantekening bij begraven

          • Harmina Jacoba huwt Barthlome Martig.

           • Het stel trouwt op zondag 30 oktober 1828 te Diepenveen.

           • Hij is geboren in 1760 te Simmenthal (Zwitserland).
           • Hij is overleden op zondag 13 april 1841 te Deventer.

           • Notities bij Barthlome Martig
           • Aantekening bij doop
           • Aantekening bij begraven

           Kinderen uit dit huwelijk:
           1. Aleida Magdalena Martig
            • Zij is geboren omstreeks 1829.
            • Zij is overleden op zondag 1 juni 1893 te Deventer.

            • Notities bij Aleida Magdalena Martig
            • Aantekening bij begraven
           2. Harmina Zwaantje Martig
            • Zij is geboren in 1830.
            • Zij is overleden op zondag 14 februari 1902 te Deventer.

            • Notities bij Harmina Zwaantje Martig
            • Aantekening bij begraven
           3. Bartholomeus Martig
            • Hij is geboren in 1834.
            • Hij is overleden op zondag 16 januari 1866 te Deventer.

            • Notities bij Bartholomeus Martig
            • Aantekening bij begraven
           4. Isak Martig
            • Hij is geboren omstreeks 1837.
            • Hij is overleden op zondag 12 augustus 1839 te Deventer.

            • Notities bij Isak Martig
            • Aantekening bij begraven
           5. Isaac Martig
            • Hij is geboren op zondag 27 september 1839 te Deventer.
            • Hij is overleden op zondag 4 oktober 1849 te Deventer.

            • Notities bij Isaac Martig
            • Aantekening bij doop
            • Aantekening bij begraven


          [1.2.2] Gerhard Johannis Gerritsen Dulmerhorst [V][M]


          • Hij is geboren op zondag 20 juni 1808 te Deventer.
          • Hij is overleden op zondag 6 augustus 1840 te Deventer.

          • Beroep
          • 1840, schoenmaker

          • Notities bij Gerhard Johannis Gerritsen Dulmerhorst
          • Aantekening bij huwelijk
          • Aantekening bij begraven

          • Gerhard Johannis Gerritsen huwt Albertina Engelina Hendrica Bruijns.

            • Zij is geboren op zondag 20 juni 1813 te Amsterdam.

            Kinderen uit dit huwelijk:
            1. Gerhard Jan Dulmerhorst
             • Hij is geboren op zondag 15 april 1840 te Deventer.
             • Hij is overleden op zondag 21 mei 1841 te Zwolle.

             • Notities bij Gerhard Jan Dulmerhorst
             • Aantekening bij doop
             • Aantekening bij begraven


           [1.2.3] Peternella Gardina (Petronella Gerritdina) Dulmerhorst [V][M]


           • Zij is geboren op zondag 12 januari 1812 te Deventer.
           • Zij is overleden op zondag 1 oktober 1872 te Deventer.
           • Zij is een dochter van van Gerhard Jan Dulmerhorst en Antonia Bode.

           • Notities bij Peternella Gardina (Petronella Gerritdina) Dulmerhorst
           • Aantekening bij doop
           • Aantekening bij huwelijk
           • Aantekening bij huwelijk
           • Aantekening bij begraven

           • Peternella Gardina (Petronella Gerritdina) huwt Antonius Franciscus van Duuren.

             • Hij is gedoopt op zondag 7 oktober 1805 te Wijhe.
             • Hij is overleden op zondag 17 maart 1848 te Deventer.

             • Beroep
             • 1835, fourier

             • Notities bij Antonius Franciscus van Duuren
             • Aantekening bij begraven
             • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

            • Peternella Gardina (Petronella Gerritdina) huwt Joannes Henricus Paulich.

              • Hij is geboren in 1806 te Deventer.
              • Hij is overleden op zondag 31 januari 1859 te Holtheme (Gramsbergen).

              • Notities bij Joannes Henricus Paulich
              • Aantekening bij doop
              • Aantekening bij begraven
              • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


             [1.2.4] Everhard Martinus Dulmerhorst [V][M]


             • Hij is geboren op zondag 29 maart 1815 te Deventer.
             • Hij is overleden nieuwjaarsdag zondag 1 januari 1867 te Deventer.

             • Adres
             • 1867,, Zutphen.

             • Beroep
             • 1845, bakker
             • 1846, bakker
             • 1847, bakker
             • 1850, bakker
             • 1851, bakker
             • 1855, bakker
             • 1876, zonder beroep
             • 1887, zonder beroep

             • Notities bij Everhard Martinus Dulmerhorst
             • Aantekening bij doop
             • Aantekening bij huwelijk
             • Aantekening bij huwelijk
             • Aantekening bij begraven
             • 1844, Vermelding
             • 1845, Vermelding
             • 1854, Vermelding
             • 1862, Vermelding
             • 1862, Vermelding
             • 1863, Vermelding

             • Everhard Martinus huwt Anna Wilhelmina Reindina Boersbroek.

               • Zij is geboren op zondag 27 september 1821 te Vorden.
               • Zij is overleden op zondag 9 december 1852 te Deventer.

               • Notities bij Anna Wilhelmina Reindina Boersbroek
               • Aantekening bij doop
               • Aantekening bij begraven

               Kinderen uit dit huwelijk:
               1. Antonia Aleida van Dulmerhorst
                • Zij is geboren op zondag 11 april 1845 te Zutphen / Bergh ?.
                • Zij is overleden op zondag 19 maart 1846 te Deventer.

                • Notities bij Antonia Aleida van Dulmerhorst
                • Aantekening bij doop
                • Aantekening bij begraven
               2. Gerrit Jan Gerhard Dulmerhorst
                • Hij is geboren op zondag 19 mei 1846 te Deventer.
                • Hij is overleden op zondag 7 juni 1846 te Deventer.

                • Notities bij Gerrit Jan Gerhard Dulmerhorst
                • Aantekening bij doop
                • Aantekening bij begraven
               3. Gerrit (Gerrit Jan) Dulmerhorst (volg 1.2.4.3 )
                • Hij is geboren op zondag 28 juli 1847 te Deventer.
                • Hij is overleden op zondag 14 augustus 1887 te Deventer.
               4. Gerhard Jan Dulmerhorst
                • Hij is geboren op zondag 12 maart 1850 te Deventer.
                • Hij is overleden op zondag 8 januari 1851 te Deventer.

                • Notities bij Gerhard Jan Dulmerhorst
                • Aantekening bij doop
                • Aantekening bij begraven
               5. Anna Gerritdina Dulmerhorst (volg 1.2.4.5 )
                • Zij is geboren op zondag 18 maart 1851 te Deventer.
                • Zij is overleden op zondag 28 maart 1928 te Zutphen.
              • Everhard Martinus huwt Gerritjen (Derkjen) Romunde.

                • Zij is geboren op zondag 26 januari 1828.
                • Zij is overleden op zondag 21 december 1863 te Deventer.

                • Notities bij Gerritjen (Derkjen) Romunde
                • Aantekening bij doop
                • Aantekening bij begraven

                Kinderen uit dit huwelijk:
                1. Johanna Dulmerhorst (volg 1.2.4.6 )
                 • Zij is geboren op zondag 23 augustus 1855 te Deventer.
                 • Zij is overleden op zondag 4 december 1904 te Deventer.


               [1.2.5] Aleida Christina (Maria?) Engelbartha Dulmerhorst [V][M]


               • Zij is geboren Eerste Kerstdag zondag 25 december 1820 te Deventer.
               • Zij is overleden op zondag 1 december 1862 te Deventer.

               • Notities bij Aleida Christina (Maria?) Engelbartha Dulmerhorst
               • Aantekening bij doop
               • Aantekening bij huwelijk
               • Aantekening bij begraven

               • Aleida Christina (Maria?) Engelbartha huwt Petrus Stam.

                 • Hij is geboren omstreeks 1822.
                 • Hij is overleden op zondag 2 november 1859 te Almelo.

                 • Beroep
                 • 1846, kastenmaker
                 • 1848, schrijnwerker
                 • 1849, schrijnwerker
                 • 1851, schrijnwerker
                 • 1853, kastenmaker
                 • 1855, schrijnwerker

                 • Notities bij Petrus Stam
                 • Aantekening bij doop
                 • Aantekening bij begraven

                 Kinderen uit dit huwelijk:
                 1. N.N. Stam
                  • Het is geboren op zondag 3 april 1847 te Deventer.
                  • Het is overleden op zondag 3 april 1847 te Deventer.

                  • Notities bij N.N. Stam
                  • Aantekening bij doop
                 2. Petrus Stam
                  • Hij is geboren op zondag 18 augustus 1848 te Deventer.

                  • Notities bij Petrus Stam
                  • Aantekening bij doop
                 3. Aleida Christina Engelberta Stam
                  • Zij is geboren op zondag 31 december 1849 te Deventer.
                  • Zij is overleden op zondag 25 maart 1851 te Deventer.

                  • Notities bij Aleida Christina Engelberta Stam
                  • Aantekening bij doop
                  • Aantekening bij begraven
                 4. Gerrit Jan Hendrik Stam
                  • Hij is geboren op zondag 28 juli 1851 te Deventer.
                  • Hij is overleden voor 1858.

                  • Notities bij Gerrit Jan Hendrik Stam
                  • Aantekening bij doop
                 5. Johannes Stam
                  • Hij is geboren op zondag 31 januari 1853 te Deventer.
                  • Hij is overleden op zondag 25 januari 1856 te Almelo.

                  • Notities bij Johannes Stam
                  • Aantekening bij doop
                  • Aantekening bij begraven
                 6. Andries Stam
                  • Hij is geboren op zondag 26 april 1855 te Almelo.
                  • Hij is overleden op zondag 27 april 1855 te Almelo.

                  • Notities bij Andries Stam
                  • Aantekening bij doop
                  • Aantekening bij begraven
                 7. N.N. Stam
                  • Het is geboren op zondag 2 oktober 1856 te Almelo.
                  • Het is overleden op zondag 2 oktober 1856 te Almelo.

                  • Notities bij N.N. Stam
                  • Aantekening bij doop
                 8. Garrit Jan Hendrik Stam
                  • Hij is geboren omstreeks 1858.
                  • Hij is overleden op zondag 20 september 1878 te Zutphen.

                  • Notities bij Garrit Jan Hendrik Stam
                  • Aantekening bij doop
                  • Aantekening bij begraven
                 9. N.N. Stam
                  • Het is geboren op zondag 18 januari 1859 te Almelo.
                  • Het is overleden op zondag 18 januari 1859 te Almelo.

                  • Notities bij N.N. Stam
                  • Aantekening bij doop


                [1.2.4.3] Gerrit (Gerrit Jan) Dulmerhorst [V][M]


                • Hij is geboren op zondag 28 juli 1847 te Deventer.
                • Hij is overleden op zondag 14 augustus 1887 te Deventer.
                • Hij is een zoon van Everhard Martinus Dulmerhorst en Anna Wilhelmina Reindina Boersbroek.

                • Beroep
                • 1876, bakker

                • Notities bij Gerrit (Gerrit Jan) Dulmerhorst
                • Aantekening bij doop
                • Aantekening bij huwelijk
                • Aantekening bij begraven
                • 1869, Overige

                • Gerrit (Gerrit Jan) huwt Gerharda Brouwer.

                 • Het stel trouwt op zondag 26 april 1876 te Zutphen.

                 • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


                [1.2.4.5] Anna Gerritdina Dulmerhorst [V][M]


                • Zij is geboren op zondag 18 maart 1851 te Deventer.
                • Zij is overleden op zondag 28 maart 1928 te Zutphen.

                • Notities bij Anna Gerritdina Dulmerhorst
                • Aantekening bij doop
                • Aantekening bij huwelijk
                • Aantekening bij begraven
                • 1869, Overige

                • Anna Gerritdina huwt Gerhard Lambertus Willemsen.

                  • Hij is geboren in 1855.
                  • Hij is overleden op zondag 26 september 1927 te Zutphen.

                  • Beroep
                  • 1884, tuinman
                  • 1887, tuinman
                  • 1888, tuinman
                  • 1891, tuinman
                  • 1891, tuinman
                  • 1894, tuinman
                  • 1895, tuinman
                  • 1914, groentenkweker
                  • 1916, tuinman
                  • 1927, tuinman

                  • Notities bij Gerhard Lambertus Willemsen
                  • Aantekening bij doop
                  • Aantekening bij begraven

                  Kinderen uit dit huwelijk:
                  1. Jan Willemsen
                   • Hij is geboren op zondag 17 juli 1884 te Zutphen.

                   • Notities bij Jan Willemsen
                   • Aantekening bij doop
                  2. Everhardus Marinus Willemsen
                   • Hij is geboren op zondag 2 april 1887 te Zutphen.

                   • Notities bij Everhardus Marinus Willemsen
                   • Aantekening bij doop
                  3. Janna Willemsen
                   • Zij is geboren op zondag 5 september 1888 te Zutphen.

                   • Notities bij Janna Willemsen
                   • Aantekening bij doop
                  4. Gerharda Willemsen
                   • Zij is geboren op zondag 24 april 1891 te Zutphen.
                   • Zij is overleden op zondag 4 juli 1891 te Zutphen.

                   • Notities bij Gerharda Willemsen
                   • Aantekening bij doop
                   • Aantekening bij begraven
                  5. Berta Willemsen
                   • Zij is geboren op zondag 24 oktober 1894 te Zutphen.
                   • Zij is overleden op zondag 29 juni 1895 te Zutphen.

                   • Notities bij Berta Willemsen
                   • Aantekening bij doop
                   • Aantekening bij begraven


                 [1.2.4.6] Johanna Dulmerhorst [V][M]


                 • Zij is geboren op zondag 23 augustus 1855 te Deventer.
                 • Zij is overleden op zondag 4 december 1904 te Deventer.

                 • Notities bij Johanna Dulmerhorst
                 • Aantekening bij doop
                 • Aantekening bij huwelijk
                 • Aantekening bij begraven

                 • Johanna huwt Dries van der Hoop.

                   • Hij is geboren omstreeks 1855 te Oldebroek.

                   • Beroep
                   • 1880, bakker
                   • 1881, dagloner
                   • 1882, pottenbakker
                   • 1884, dagloner
                   • 1908, koopman
                   • 1911, koopman
                   • 1913, koopman

                   Kinderen uit dit huwelijk:
                   1. Everdina Wilhelmina van der Hoop
                    • Zij is geboren op zondag 25 mei 1881 te Deventer.
                    • Zij is overleden Eerste Kerstdag zondag 25 december 1881 te Deventer.

                    • Notities bij Everdina Wilhelmina van der Hoop
                    • Aantekening bij doop
                    • Aantekening bij begraven
                   2. Everhard Martinus van der Hoop
                    • Hij is geboren op zondag 15 december 1882 te Deventer.
                    • Hij is overleden op zondag 7 januari 1887 te Deventer.

                    • Notities bij Everhard Martinus van der Hoop
                    • Aantekening bij doop
                    • Aantekening bij begraven
                   3. Willem van der Hoop
                    • Hij is geboren op zondag 1 april 1884 te Deventer.

                    • Beroep
                    • 1908, koopman

                    • Notities bij Willem van der Hoop
                    • Aantekening bij doop
                   4. Gerharda Johanna van der Hoop
                    • Zij is geboren in 1886 te Deventer.
                    • Zij is overleden op zondag 18 januari 1887 te Deventer.

                    • Notities bij Gerharda Johanna van der Hoop
                    • Aantekening bij begraven
                   5. Everhard Martinus van der Hoop
                    • Hij is geboren in 1887 te Deventer.
                    • Hij is overleden op zondag 17 juli 1958 te Deventer.

                    • Beroep
                    • 1911, katoenwever

                    • Notities bij Everhard Martinus van der Hoop
                    • Aantekening bij begraven
                   6. Andries van der Hoop
                    • Hij is geboren in 1891.
                    • Hij is overleden op zondag 15 januari 1893 te Deventer.

                    • Notities bij Andries van der Hoop
                    • Aantekening bij begraven
                   7. Johanna van der Hoop
                    • Zij is geboren omstreeks 1893 te Deventer.
                   8. Heintje van der Hoop
                    • Hij is geboren in 1895 te Deventer.
                    • Hij is overleden op zondag 18 juni 1896 te Deventer.

                    • Notities bij Heintje van der Hoop
                    • Aantekening bij begraven
                   9. Aaltje van der Hoop
                    • Zij is geboren in 1895 te Deventer.
                    • Zij is overleden op zondag 5 juni 1896 te Deventer.
                   10. Andries van der Hoop
                    • Hij is geboren in 1898.
                    • Hij is overleden op zondag 5 september 1899 te Deventer.

                    • Notities bij Andries van der Hoop
                    • Aantekening bij begraven
                   11. Jansje van der Hoop
                    • Zij is geboren in 1902 te Deventer.
                    • Zij is overleden op zondag 27 februari 1903 te Deventer.

                    • Notities bij Jansje van der Hoop
                    • Aantekening bij begraven

                   Buitenechtelijke kinderen:

                    1. Everdina Willemina van der Hoop
                     • Zij is geboren op zondag 15 oktober 1879 te Deventer.
                     • Zij is overleden op zondag 10 februari 1880 te Deventer.

                     • Notities bij Everdina Willemina van der Hoop
                     • Aantekening bij doop
                     • Aantekening bij begraven

                   groep 154c (Deventer)


                   [1] A.M. Dulmerhorst


                   • A.M. huwt N.N..

                    • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 26 september 1771 te Deventer.

                    • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

                   groep 156 (Deventer)


                   [1] Everhard Dulmerhorst


                   • Everhard huwt Lammerdina Jurriens.

                     • Zij is geboren in 1768 te Nijbroek.
                     • Zij is overleden op zondag 22 december 1844 te Deventer.

                     • Notities bij Lammerdina Jurriens
                     • Aantekening bij begraven

                     Kinderen uit dit huwelijk:
                     1. Johanna Wendelina Dulmerhorst (volg 1.1 )
                      • Zij is gedoopt op zondag 5 mei 1805 te Deventer.
                      • Zij is overleden op zondag 14 januari 1849 te Deventer.


                    [1.1] Johanna Wendelina Dulmerhorst [V][M]


                    • Zij is gedoopt op zondag 5 mei 1805 te Deventer.
                    • Zij is overleden op zondag 14 januari 1849 te Deventer.

                    • Notities bij Johanna Wendelina Dulmerhorst
                    • Aantekening bij huwelijk
                    • Aantekening bij begraven

                    • Johanna Wendelina huwt Martinus Jacob Honing.

                      • Hij is geboren op zondag 29 mei 1811 te Deventer.
                      • Hij is overleden op zondag 13 oktober 1890 te Deventer.

                      • Beroep
                      • 1837, mandenmaker
                      • 1838, mandenmaker
                      • 1841, mandenmaker
                      • 1843, mandenmaker
                      • 1873, mandenmaker

                      • Notities bij Martinus Jacob Honing
                      • Aantekening bij begraven

                      Kinderen uit dit huwelijk:
                      1. Johanna Gerhardina Honing
                       • Zij is geboren op zondag 20 oktober 1838 te Deventer.
                       • Zij is overleden op zondag 31 oktober 1874 te Deventer.

                       • Notities bij Johanna Gerhardina Honing
                       • Aantekening bij doop
                       • Aantekening bij begraven
                      2. Derk Jan Honing
                       • Hij is geboren op zondag 4 maart 1841 te Deventer.
                       • Hij is overleden op zondag 11 maart 1849 te Deventer.

                       • Notities bij Derk Jan Honing
                       • Aantekening bij doop
                      3. Hermanus Lambertus Honing
                       • Hij is geboren op zondag 17 maart 1843 te Deventer.
                       • Hij is overleden op zondag 26 mei 1876 te Zwolle.

                       • Notities bij Hermanus Lambertus Honing
                       • Aantekening bij doop
                       • Aantekening bij begraven

                     groep 156 (Deventer)

                     groep 157 (Deventer / Amsterdam)


                     [1] Anthonij Dulmerhorst


                     • Hij is geboren in 1706 te Deventer.
                     • Hij is begraven op zondag 5 september 1735 te Amsterdam - Zuiderkerk.

                     • Adres
                     • 1735, Angeliersdwarsstraat, Amsterdam.
                     • 1735, Vijzellstraat (op de hoek van de -), Amsterdam.

                     • Notities bij Anthonij Dulmerhorst
                     • Aantekening bij doop
                     • Aantekening bij huwelijk
                     • Aantekening bij begraven

                     • Anthonij huwt Maria Hagedoorn.

                      • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 3 februari 1735 te Amsterdam.

                      • Zij is geboren in 1708 te Elburg.

                      • Adres
                      • 1735, Vijzellstraat (op de hoek van de -), Amsterdam.

                      • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

                     groep 200a (Arnhem / Namen (B))


                     [1] Andries Dulmhorst (Dullenhorst)


                     • Hij is overleden na 1743.

                     • Beroep
                     • 1702, adjudant (onder van Tilly)
                     • 1714, luitenant (in het regiment van de baron van Lauwick)
                     • 1728, luitenant
                     • 1743, adjudant generaal (van de luitenant generaal van de cavallerie Albert Amelius Coenders)

                     • Notities bij Andries Dulmhorst (Dullenhorst)
                     • Aantekening bij huwelijk
                     • 1714, Overige
                     • 1716, Overige
                     • 1728, Overige
                     • 1728, Overige
                     • 1742, Overige
                     • 1743, Overige
                     • Vermelding
                     • Vermelding
                     • Vermelding
                     • Vermelding
                     • Vermelding
                     • 1716, Vermelding
                     • 1743, Vermelding

                     • Andries huwt Margaretha Evers.

                      • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 24 december 1702 te Arnhem.
                      • Het stel trouwt op zondag 3 januari 1703 te Oosterbeek.

                      • Zij is geboren te Arnhem.
                      • Zij is overleden voor 21 augustus 1761.
                      • Zij is een dochter van van Beerent Evers Evers en N.N..

                      Kinderen uit dit huwelijk:
                      1. Jan Carel Dulmhorst (volg 1.1 )
                       • Hij is geboren te Namen (B).
                      2. Elisabeth Cornelia Delmhorst (Delmhorst) (volg 1.2 )
                       • Zij is geboren te Arnhem.
                       • Zij is begraven op zondag 24 april 1783 te Venlo.
                      3. Hendricus Gerardus Dulmhorst
                      4. Hendrika Dulmhorst (Dullenhorst)
                       • Zij is gedoopt op zondag 13 november 1704 te Arnhem.
                      5. Henrietta (Cunera) Cornera Dulmhorst (volg 1.5 )
                       • Zij is geboren omstreeks 1729 te Namen.
                       • Zij is overleden op zondag 25 mei 1799 te Sluis.


                     [1.1] Jan Carel Dulmhorst [V][M]


                     • Hij is geboren te Namen (B).
                     • Hij is een zoon van Andries Dulmhorst (Dullenhorst) en Margaretha Evers.

                     • Notities bij Jan Carel Dulmhorst
                     • Aantekening bij huwelijk
                     • 1755, Overige
                     • 1761, Overige

                     • Jan Carel huwt Wijnanda Bruins.

                      • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 5 januari 1747 te Wijk bij Duurstede.
                      • Het stel trouwt op zondag 25 januari 1747 te Doorn.

                      • Zij is geboren te Wijk bij Duurstede.
                      • Zij is overleden op zondag 16 december 1805 te Wijk bij Duurstede.

                      • Notities bij Wijnanda Bruins
                      • Aantekening bij begraven
                      • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


                     [1.2] Elisabeth Cornelia Delmhorst (Delmhorst) [V][M]


                     • Zij is geboren te Arnhem.
                     • Zij is begraven op zondag 24 april 1783 te Venlo.

                     • Notities bij Elisabeth Cornelia Delmhorst (Delmhorst)
                     • Aantekening bij huwelijk
                     • Aantekening bij begraven

                     • Elisabeth Cornelia huwt Jacques Francois (Jacobus Fransciscus) von Gumoens.

                      • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 19 juli 1731 te Ypern (B).
                      • Het stel trouwt op zondag 3 augustus 1731 te Namen (B).

                      • Hij is gedoopt op zondag 28 december 1704 te Bergen op Zoom.
                      • Hij is overleden in 1769 te Venlo.

                      • Beroep
                      • 1731, Oberst in holländischen Diensten im Regiment Stürler

                      Kinderen uit dit huwelijk:
                      1. Marguerite Barbe de Gumoens
                       • Zij is gedoopt op zondag 2 augustus 1733 te Namen.
                       • Zij is begraven op zondag 14 maart 1736 te Ieper (B) (?).
                      2. Frederique Marguerite de Gumoens
                       • Zij is gedoopt op zondag 5 september 1734 te Ieper (B).
                       • Zij is begraven op zondag 2 november 1747 te ’s Gravenhage.
                      3. Charles Andre de Gumoens
                       • Hij is geboren op zondag 12 mei 1746 te Maastricht.
                       • Hij is gedoopt op zondag 15 mei 1746 te Maastricht.
                      4. Jacques Francois de Gumoens
                       • Hij is gedoopt in 1748 te ’s Gravenhage.
                      5. Charles Louis de Gumoens
                       • Hij is gedoopt op zondag 30 oktober 1754 te Breda.
                       • Hij is begraven op zondag 7 december 1784 te Venlo (?).

                       • Notities bij Charles Louis de Gumoens
                       • Aantekening bij doop


                     [1.5] Henrietta (Cunera) Cornera Dulmhorst [V][M]


                     • Zij is geboren omstreeks 1729 te Namen.
                     • Zij is overleden op zondag 25 mei 1799 te Sluis.

                     • Notities bij Henrietta (Cunera) Cornera Dulmhorst
                     • Aantekening bij doop
                     • Aantekening bij begraven

                     • Henrietta (Cunera) Cornera huwt Daniel de Cocq van Nerijnen.

                      • Het stel trouwt omstreeks 1746.

                      • Beroep
                      • 1747, luitenant

                      • Notities bij Daniel de Cocq van Nerijnen
                      • 1736, Overige
                      • Vermelding
                      • Vermelding

                      Kinderen uit dit huwelijk:
                      1. Dirck de Cocq van Nerijnen
                       • Hij is gedoopt op zondag 21 februari 1747 te ’s Hertogenbosch.

                       • Notities bij Dirck de Cocq van Nerijnen
                       • Aantekening bij doop
                      2. Johanna Jacoba de Cocq van Nerijnen (volg 1.5.2 )
                       • Zij is geboren omstreeks 1762.
                       • Zij is overleden Goede vrijdag 1 april 1836 te Utrecht.


                     [1.5.2] Johanna Jacoba de Cocq van Nerijnen [V][M]


                     • Zij is geboren omstreeks 1762.
                     • Zij is overleden Goede vrijdag 1 april 1836 te Utrecht.
                     • Zij is een dochter van van Daniel de Cocq van Nerijnen en Henrietta (Cunera) Cornera Dulmhorst.

                     • Notities bij Johanna Jacoba de Cocq van Nerijnen
                     • Aantekening bij doop
                     • Aantekening bij begraven

                     • Johanna Jacoba huwt Huibert Voskuil.

                       • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

                      groep 202 (Arnhem)


                      [1] Sijmon Dulmerhorst


                      • Hij is geboren voor 1705 te Arnhem.

                      • Notities bij Sijmon Dulmerhorst
                      • 1724, Overige

                      groep 203a (Arnhem)


                      [1] Dirck van Delmenhorst (Dulmerhorst / Dalmerhorst)


                      • Hij is overleden voor 1695.

                      • Beroep
                      • 1668, soldaat

                      • Dirck huwt Janneken Jans.

                       • Het stel trouwt voor 1668.

                       • Zij is begraven op zondag 9 september 1667 te Arnhem.

                       • Notities bij Janneken Jans
                       • Aantekening bij begraven

                       • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

                      • Dirck huwt Grietjen van Brienen.

                       • Het stel trouwt nieuwjaarsdag zondag 1 januari 1668 te Arnhem.

                       • Zij is geboren te Herwen.

                       • Huwelijken van Grietjen
                       • met Dirck van Delmenhorst (Dulmerhorst / Dalmerhorst) trouwt op nieuwjaarsdag zondag 1 januari 1668 te Arnhem
                       • met Arien Arijsen trouwt op op zondag 26 januari 1695 te Arnhem

                       Kinderen uit dit huwelijk:
                       1. Johan / Jan Dulmerhorst (volg 1.1 )
                        • Hij is geboren te Arnhem.
                        • Hij is overleden voor 12 maart 1722.
                       2. Simon van der Dulmerhorst (volg 1.2 )
                        • Hij is begraven op zondag 2 december 1765 te Arnhem.


                      [1.1] Johan / Jan Dulmerhorst [V][M]


                      • Hij is geboren te Arnhem.
                      • Hij is overleden voor 12 maart 1722.

                      • Notities bij Johan / Jan Dulmerhorst
                      • Aantekening bij huwelijk
                      • Aantekening bij huwelijk
                      • 1722, Overige

                      • Johan / Jan huwt Catharina van Diem.

                       • Het stel gaat in ondertrouw op paaszondag 8 april 1703 te Utrecht.
                       • Het stel trouwt op zondag 9 mei 1703 te Arnhem.

                       • Zij is geboren te Arnhem.
                       • Zij is overleden voor 1706.
                       • Zij is een dochter van van Jan van Diem en Catharina Berf.

                       Kinderen uit dit huwelijk:
                       1. Derck Dulmerhorst

                        • Notities bij Derck Dulmerhorst
                        • 1725, Overige
                      • Johan / Jan huwt Anna van Buuck.

                       • Het stel trouwt op zondag 7 augustus 1706 te Arnhem.

                       • Zij is overleden op zondag 20 januari 1751 te Arnhem.

                       • Notities bij Anna van Buuck
                       • Aantekening bij begraven
                       • 1729, Overige

                       • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


                      [1.2] Simon van der Dulmerhorst [V][M]


                      • Hij is begraven op zondag 2 december 1765 te Arnhem.
                      • Hij is een zoon van Dirck van Delmenhorst (Dulmerhorst / Dalmerhorst) en Grietjen van Brienen.

                      • Notities bij Simon van der Dulmerhorst
                      • Aantekening bij huwelijk
                      • Aantekening bij begraven

                      • Simon huwt Jenneke Jansen Bod.

                       • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 1 februari 1712 te Arnhem.
                       • Het stel trouwt op zondag 28 februari 1712 te Oosterbeek.

                       • Huwelijken van Jenneke Jansen
                       • met
                       • met Simon van der Dulmerhorst, ondertrouw op op zondag 1 februari 1712 te Arnhem
                       • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

                      groep 203b (Arnhem)


                      [1] N. van Dulmerhorst


                      • Notities bij N. van Dulmerhorst
                      • Aantekening bij doop
                      • 1728, Overige

                      groep 203c (Arnhem / Australie)


                      [1] Dirk Delmerhorst


                      • Hij is geboren te Haarlem / Arnhem ?.
                      • Hij is overleden op zondag 25 oktober 1727 te Australie (schipbreukeling Zeewijk).

                      • Notities bij Dirk Delmerhorst
                      • Aantekening bij doop
                      • Aantekening bij begraven
                      • 1727, Vermelding
                      • 1727, Vermelding

                      Hij monstert op 7 november 1726 als soldaat (matroos/chirurgijn) aan op de Zeewijk. Het schip strandt op 9 juni 1727 bij de Abrolhos eilanden voor de westkust van Australië. Op 16 juni 1727 weet een deel van de overlevenden Gun Island te bereiken. Tussen de groep aan boord van het wrak en de groep op het eiland bestaat contact, want uit het journaal van onderstuurman Adriaan van der Graaff is bekend dat Dirk op 25 oktober 1727 rond 17:00 uur overlijdt aan boord van het wrak. (bronnen: museum.wa.gov.au, leidenuniv.nl)

                      groep 205 (Arnhem)


                      [1] Cornelis Dirxsz Dulmerhorst


                      • Hij is geboren te Arnhem (?).
                      • Hij is overleden op zondag 22 juli 1700 te Kaap de Goede Hoop (op zee).

                      • Beroep
                      • militair

                      • Notities bij Cornelis Dirxsz Dulmerhorst
                      • Aantekening bij begraven

                      Op 22 april 1700 monstert ene Cornelis Dirxsz Dulmerhorst uit Arnhem als soldaat aan bij de VOC. Met het schip Huis te Dieren vertrekt hij richting Indië, maar hij zal de Kaap niet halen. Exact drie maand later, op 22 juli 1700 overlijdt hij op volle zee aan boord van het schip. Namens Cornelis Dirxsz worden in het soldijboek betalingen geregistreerd op naam van Lijsbeth Dirxen (schuldbrief), Johanna Jans, Arie Harmen de Kijser en Barent Harmen de Kijser.

                      groep 208 (Arnhem)


                      [1] Willem Dulmerhorst


                      • Hij is begraven op zondag 22 april 1672 te Arnhem.

                      • Notities bij Willem Dulmerhorst
                      • Aantekening bij begraven

                      groep 209 (Arnhem)


                      [1] Sijmen (Fijmen) Dulmerhorst


                      • Hij is begraven voor 1681.

                      • Notities bij Sijmen (Fijmen) Dulmerhorst
                      • Aantekening bij begraven
                      • 1665, Vermelding

                      groep 211 (Arnhem / Nijmegen / Heusden / Breda)


                      [1] Jacobus van Dulmenhorst


                      • Hij is geboren te Arnhem.

                      • Jacobus huwt Lijsbethje Henderickx Wiemelinck.

                       • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 23 april 1670 te Heusden.
                       • Het stel trouwt op zondag 17 mei 1670 te Heusden.

                       • Zij is geboren te Heusden.

                       Kinderen uit dit huwelijk:
                       1. Hendrick Wiemelick van Dulmenhorst
                        • Hij is gedoopt op zondag 26 juni 1670 te Heusden.

                        • Notities bij Hendrick Wiemelick van Dulmenhorst
                        • Aantekening bij doop
                       2. Sijmen van Dulmenhorst (Dulmertsooff / Doemelhorst) (volg 1.2 )
                        • Hij is gedoopt op zondag 1 oktober 1675 te Heusden.
                       3. Margriet van Dulmenhorst
                        • Zij is gedoopt op zondag 30 juli 1677 te Heusden.

                        • Notities bij Margriet van Dulmenhorst
                        • Aantekening bij doop
                       4. Andries van Dulmenhorst
                        • Hij is gedoopt op zondag 12 april 1681 te Breda.

                        • Notities bij Andries van Dulmenhorst
                        • Aantekening bij doop


                      [1.2] Sijmen van Dulmenhorst (Dulmertsooff / Doemelhorst) [V][M]


                      • Hij is gedoopt op zondag 1 oktober 1675 te Heusden.

                      • Notities bij Sijmen van Dulmenhorst (Dulmertsooff / Doemelhorst)
                      • Aantekening bij doop
                      • Aantekening bij huwelijk

                      • Sijmen huwt Marij Busset /Liset.

                       • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 15 november 1696 te Hees.
                       • Het stel trouwt op zondag 1 november 1696 te Nijmegen.

                       Kinderen uit dit huwelijk:
                       1. Jan van Dulmenhorst (Dulmertsooff / Doemelhorst)
                        • Hij is gedoopt op zondag 27 augustus 1697 te Nijmegen.

                        • Notities bij Jan van Dulmenhorst (Dulmertsooff / Doemelhorst)
                        • Aantekening bij doop

                      groep 212 (Arnhem)


                      [1] Hendrika Dulmerhorst


                      • Zij is geboren te Arnhem.
                      • Zij is begraven op zondag 19 december 1766 te Arnhem.

                      • Notities bij Hendrika Dulmerhorst
                      • Aantekening bij huwelijk
                      • Aantekening bij begraven

                      • Hendrika huwt Gevert van Brink.

                       • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 7 oktober 1763 te Arnhem.
                       • Het stel trouwt op zondag 25 oktober 1763 te Arnhem.

                       • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

                      groep 213 (Arnhem)


                      [1] Jan Dulmerhorst


                      • Hij is overleden voor 1751.

                      • Notities bij Jan Dulmerhorst
                      • Aantekening bij begraven

                      • Jan huwt N.N..

                        • Zij is begraven op zondag 20 januari 1751 te Arnhem.

                        • Notities bij N.N.
                        • Aantekening bij begraven
                        • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

                       groep 214 (Arnhem / Rotterdam)


                       [1] Dirk van Dulmerhorst


                       • Hij is geboren voor 1726 te Arnhem.
                       • Hij is begraven op zondag 6 mei 1747 te Arnhem.

                       • Notities bij Dirk van Dulmerhorst
                       • Aantekening bij huwelijk
                       • Aantekening bij begraven

                       • Dirk huwt Aaltje Vergeer.

                        • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 9 januari 1746 te Arnhem.
                        • Het stel trouwt op zondag 27 januari 1746 te Arnhem / Rotterdam.

                        • Zij is geboren te Rotterdam.

                        • Huwelijken van Aaltje
                        • met Dirk van Dulmerhorst, ondertrouw op op zondag 9 januari 1746 te Arnhem
                        • met Hendrik de Booijs, ondertrouw op op zondag 7 januari 1748 te Rotterdam
                        • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

                       groep 215 (Arnhem / Rotterdam / Breda)


                       [1] Jacobus van Dulmerhorst (Dullingerhof)


                       • Hij is geboren voor 1725 te Arnhem.
                       • Hij is begraven voor 0 september 1770.

                       • Adres
                       • 1743, Cordewagestraet vooraan, Rotterdam.

                       • Notities bij Jacobus van Dulmerhorst (Dullingerhof)
                       • Aantekening bij huwelijk
                       • Aantekening bij huwelijk
                       • Aantekening bij begraven

                       • Jacobus huwt Jacomijntje Tap.

                        • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 11 november 1742 te Rotterdam.
                        • Het stel trouwt op zondag 27 november 1742 te Rotterdam.

                        • Zij is geboren te Dodeweert.
                        • Zij is begraven op zondag 23 maart 1743 te Rotterdam.

                        • Notities bij Jacomijntje Tap
                        • Aantekening bij begraven

                        • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

                       • Jacobus huwt Rijkje van Waart.

                        • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 18 juli 1745 te Rotterdam.
                        • Het stel trouwt op zondag 4 augustus 1745 te Rotterdam.

                        • Zij is gedoopt op zondag 12 april 1722 te Rotterdam.
                        • Zij is begraven op zondag 27 september 1770 te Rotterdam.
                        • Zij is een dochter van van Neeltje van der Graaf.

                        • Notities bij Rijkje van Waart
                        • Aantekening bij doop
                        • Aantekening bij begraven

                        Kinderen uit dit huwelijk:
                        1. Dirk van Dulmerhorst

                         • Notities bij Dirk van Dulmerhorst
                         • Aantekening bij doop
                        2. Neeltje van Dulmerhorst
                         • Zij is gedoopt op zondag 2 juli 1748 te Rotterdam.
                         • Zij is begraven op zondag 5 december 1750 te Rotterdam.

                         • Notities bij Neeltje van Dulmerhorst
                         • Aantekening bij doop
                         • Aantekening bij begraven
                        3. Neeltje van Dulmerhorst (Dulmenhorst/Duhnerhorst/Dülmerhorst/Dulmemhorst) (volg 1.3 )
                         • Zij is gedoopt op zondag 3 oktober 1751 te Rotterdam. Doopgetuige(n): Ariaentie van der Graaf, Jacobus de Leij.
                         • Zij is overleden op zondag 16 mei 1820 te Cuijk en Sint Agatha.
                         • Zij is begraven op zondag 19 mei 1819 te Cuijk en Sint Agatha.


                       [1.3] Neeltje van Dulmerhorst (Dulmenhorst/Duhnerhorst/Dülmerhorst/Dulmemhorst) [V][M]


                       • Zij is gedoopt op zondag 3 oktober 1751 te Rotterdam. Doopgetuige(n): Ariaentie van der Graaf, Jacobus de Leij.
                       • Zij is overleden op zondag 16 mei 1820 te Cuijk en Sint Agatha.
                       • Zij is begraven op zondag 19 mei 1819 te Cuijk en Sint Agatha.

                       • Adres
                       • 1787,, Rosmalen (zie huwelijksacte met W.A. Erichs).
                       • 1816, Huijze Leeuwensteijn, Vught.

                       • Notities bij Neeltje van Dulmerhorst (Dulmenhorst/Duhnerhorst/Dülmerhorst/Dulmemhorst)
                       • Aantekening bij doop
                       • Aantekening bij huwelijk
                       • Aantekening bij huwelijk
                       • Aantekening bij begraven
                       • 1802, Overige
                       • 1802, Overige

                       • Neeltje huwt Mr. Pieter Cornets de Groot.

                        • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 26 november 1785 te Rotterdam.
                        • Het stel trouwt op zondag 11 december 1785 te Rotterdam.

                        • Hij is gedoopt op zondag 28 november 1739 te Rotterdam.
                        • Hij is begraven op zondag 15 april 1786 te Maasland / Rotterdam.

                        • Beroep
                        • 1786, dijkgraaf van Schieland
                        • 1786, Hr. en Mr. Raad & Vroedschap

                        • Notities bij Mr. Pieter Cornets de Groot
                        • Aantekening bij doop
                        • Aantekening bij begraven

                        Kinderen uit dit huwelijk:
                        1. Hugo Cornets de Groot
                         • Zij is geboren op zondag 3 december 1783 te Den Haag.
                         • Zij is overleden op zondag 6 februari 1864 te Cuijck en Sint Agatha.

                         • Beroep
                         • 1811, militair (onder Napoleon)

                         • Notities bij Hugo Cornets de Groot
                         • Aantekening bij doop
                         • Aantekening bij begraven
                        2. Jacoba Adriana de Groot (volg 1.3.2 )
                         • Zij is geboren op zondag 1 juni 1785 te ’s Gravenhage.
                         • Zij is overleden op zondag 12 maart 1863 te Leiden.
                       • Neeltje huwt Willem Alexander Erichs.

                        • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 1 juli 1787 te Rotterdam.

                        • Hij is geboren op zondag 15 april 1755 te Hoya (Duitsland - Nedersaksen).
                        • Hij is overleden op zondag 18 juli 1833 te Nijmegen.

                        • Adres
                        • 1824, Wijk C, Grave.

                        • Beroep
                        • 1778 - 1792, militair (i.h. leger van Oranje_Nassau)
                        • 1787, luitenant (i.h.leger van Oranje-Nassau)
                        • 1833, luitenant-kolonel

                        • Notities bij Willem Alexander Erichs
                        • Aantekening bij doop
                        • Aantekening bij begraven

                        Kinderen uit dit huwelijk:
                        1. Wilhelmina Erichs
                         • Zij is gedoopt Eerste Kerstdag zondag 25 december 1787 te Rosmalen.

                         • Notities bij Wilhelmina Erichs
                         • Aantekening bij doop


                       [1.3.2] Jacoba Adriana de Groot [V][M]


                       • Zij is geboren op zondag 1 juni 1785 te ’s Gravenhage.
                       • Zij is overleden op zondag 12 maart 1863 te Leiden.
                       • Zij is een dochter van van Mr. Pieter Cornets de Groot en Neeltje van Dulmerhorst (Dulmenhorst/Duhnerhorst/Dülmerhorst/Dulmemhorst).

                       • Adres
                       • Rapenburg, Leiden.

                       • Notities bij Jacoba Adriana de Groot
                       • Aantekening bij huwelijk
                       • Aantekening bij begraven

                       • Jacoba Adriana huwt Arnoldus Carel van Diepenbrugge.

                        • Het stel trouwt op zondag 27 september 1816 te ’s-Hertogenbosch.

                        • Hij is geboren op zondag 13 augustus 1773 te Gorinchem.
                        • Hij is overleden op zondag 6 januari 1852 te Nijmegen.
                        • Hij is een zoon van Cornelis Diepenbrugge en Catharina van der Hoeven.

                        • Beroep
                        • 1852, generaal-majoor

                        • Notities bij Arnoldus Carel van Diepenbrugge
                        • Aantekening bij begraven
                        • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

                       groep 250 (Rotterdam)


                       [1] Maria van Delmerhorst (Dulmerhorst/Dolmerhorst/Dolmerson/Dalmerhorst)


                       • Zij is begraven op zondag 26 februari 1728 te Rotterdam.

                       • Adres
                       • 1696, Wijnstraat, Rotterdam.

                       • Notities bij Maria van Delmerhorst (Dulmerhorst/Dolmerhorst/Dolmerson/Dalmerhorst)
                       • Aantekening bij huwelijk
                       • Aantekening bij begraven

                       • Maria huwt Dir(c)k Boel.

                        • Het stel gaat in ondertrouw op nieuwjaarsdag zondag 1 januari 1696 te Rotterdam.
                        • Het stel trouwt op zondag 18 januari 1696 te Rotterdam.

                        • Hij is begraven op zondag 9 november 1735 te Rotterdam.

                        • Adres
                        • 1696, Wijnstraat, Rotterdam.

                        • Notities bij Dir(c)k Boel
                        • Aantekening bij begraven

                        Kinderen uit dit huwelijk:
                        1. N.N. Boel
                         • Het is overleden na 1735.

                         • Notities bij N.N. Boel
                         • Aantekening bij doop

                       groep 251 (Rotterdam)


                       [1] Elijsabeth Dulmerhorst


                       groep 301 (Amsterdam)


                       [1] N.N. (Jan?) Delmenhorst


                       • Kinderen (uit een huwelijk met een nog onbekende partner):
                       1. Paulus Jansz Delmenhorst (volg 1.1 )
                        • Hij is geboren te (D).
                       2. Carsten Jans Delmenhorst (volg 1.2 )


                       [1.1] Paulus Jansz Delmenhorst [V]


                       • Hij is geboren te (D).

                       • Kinderen (uit een huwelijk met een nog onbekende partner):
                       1. Carsten Poulusz Delmenhorst (Dolmmurorst) (volg 1.1.1 )
                        • Hij is geboren te Brunsbüttel (D).
                        • Hij is begraven op zondag 24 februari 1704 te Amsterdam - Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof.


                       [1.2] Carsten Jans Delmenhorst [V]


                       • Kinderen (uit een huwelijk met een nog onbekende partner):
                       1. Catrijntje Carstens Delmenhorst (volg 1.2.1 )
                        • Zij is geboren in 1653 te Amsterdam.
                        • Zij is begraven op zondag 18 maart 1718 te Amsterdam.


                       [1.1.1] Carsten Poulusz Delmenhorst (Dolmmurorst) [V]


                       • Hij is geboren te Brunsbüttel (D).
                       • Hij is begraven op zondag 24 februari 1704 te Amsterdam - Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof.

                       • Adres
                       • 1704, Vijzelgracht, Amsterdam.

                       • Beroep
                       • passementswerker

                       • Carsten Poulusz is getuige bij
                       • de doop van Johannes Coersz op dinsdag 9 juni 1682 te Amsterdam.

                       • Notities bij Carsten Poulusz Delmenhorst (Dolmmurorst)
                       • Aantekening bij doop
                       • Aantekening bij huwelijk
                       • Aantekening bij begraven

                       • Carsten Poulusz huwt Elsje Nanninghs / Nanninks / Ferdinandus.

                        • Het stel trouwt op zondag 30 april 1672 te Amsterdam.

                        • Zij is geboren te Breda ?.
                        • Zij is begraven op zondag 21 oktober 1716 te Amsterdam - Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof.

                        • Notities bij Elsje Nanninghs / Nanninks / Ferdinandus
                        • Aantekening bij begraven
                        • Vermelding

                        Kinderen uit dit huwelijk:
                        1. Catharina Carstens Delmenhorst
                         • Zij is gedoopt op zondag 1 juni 1673 te Amsterdam.
                         • Zij is begraven op zondag 13 januari 1693 te Amsterdam.

                         • Notities bij Catharina Carstens Delmenhorst
                         • Aantekening bij doop
                         • Aantekening bij begraven
                        2. Pouwlus Delmenhorst
                         • Hij is gedoopt op zondag 20 oktober 1675 te Amsterdam.

                         • Notities bij Pouwlus Delmenhorst
                         • Aantekening bij doop
                        3. Maretije (Kaspers) Delmenhorst (volg 1.1.1.3 )
                         • Zij is gedoopt op zondag 23 juli 1678 te Amsterdam.
                         • Zij is overleden op zondag 16 december 1741 te Amsterdam (Vrouwen-Gasthuis).
                         • Zij is begraven op zondag 18 december 1741 te Amsterdam - St Anthonis Kerkhof.
                        4. Jillis Delmenhorst (volg 1.1.1.4 )
                         • Hij is gedoopt op zondag 25 maart 1681 te Amsterdam.
                         • Hij is begraven op zondag 19 september 1725 te Amsterdam - Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof.
                        5. Geertruij Caspers Delmerhorst (volg 1.1.1.5 )
                         • Zij is gedoopt op zondag 8 augustus 1683 te Amsterdam.
                         • Zij is overleden na 1737.
                        6. Grietje Carsten Delmhorst (Dellemharst) (volg 1.1.1.6 )
                         • Zij is gedoopt op zondag 11 april 1685 te Amsterdam.
                         • Zij is begraven op zondag 2 november 1721 te Amsterdam - Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof.
                        7. Elisabeth Delmenhorst
                         • Zij is gedoopt op zondag 19 november 1687 te Amsterdam.

                         • Notities bij Elisabeth Delmenhorst
                         • Aantekening bij doop
                        8. Martien Delmenhorst
                         • Hij is gedoopt op zondag 28 september 1692 te Amsterdam.

                         • Notities bij Martien Delmenhorst
                         • Aantekening bij doop


                       [1.2.1] Catrijntje Carstens Delmenhorst [V]


                       • Zij is geboren in 1653 te Amsterdam.
                       • Zij is begraven op zondag 18 maart 1718 te Amsterdam.

                       • Notities bij Catrijntje Carstens Delmenhorst
                       • Aantekening bij huwelijk
                       • Aantekening bij begraven

                       • Catrijntje Carstens huwt Jacob Coersz (Corse / Corsz).

                        • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 2 mei 1671 te Amsterdam.

                        • Hij is geboren in 1645.

                        Kinderen uit dit huwelijk:
                        1. Karsten Coersz (Corse / Corsz)
                         • Hij is gedoopt paaszondag 17 april 1672 te Amsterdam (Lutherse kerk).
                         • Hij is overleden voor 14 oktober 1674.

                         • Notities bij Karsten Coersz (Corse / Corsz)
                         • Aantekening bij doop
                        2. Isack Coersz (Corse)
                         • Hij is gedoopt op zondag 29 augustus 1673 te Amsterdam (Lutherse kerk).

                         • Notities bij Isack Coersz (Corse)
                         • Aantekening bij doop
                        3. Carsten Coersz (Corse / Corsz)
                         • Hij is gedoopt op zondag 14 oktober 1674 te Amsterdam (Lutherse kerk).

                         • Notities bij Carsten Coersz (Corse / Corsz)
                         • Aantekening bij doop
                        4. Johannes Coersz (Corse / Corsz)
                         • Hij is gedoopt op zondag 12 oktober 1679 te Amsterdam (Lutherse kerk).
                         • Hij is overleden voor 9 juni 1682.

                         • Notities bij Johannes Coersz (Corse / Corsz)
                         • Aantekening bij doop
                        5. Johannes Coersz

                         • Notities bij Johannes Coersz
                         • Aantekening bij doop
                        6. Annetje Coersz (Corse / Corsz)
                         • Zij is gedoopt op zondag 29 april 1685 te Amsterdam.

                         • Notities bij Annetje Coersz (Corse / Corsz)
                         • Aantekening bij doop
                        7. Catharina Coersz (Corse / Corsz)
                         • Zij is gedoopt op zondag 23 januari 1688 te Amsterdam (Lutherse kerk).

                         • Notities bij Catharina Coersz (Corse / Corsz)
                         • Aantekening bij doop
                        8. Steijntje Coersz (Corse / Corsz)
                         • Zij is gedoopt op zondag 17 november 1690 te Amsterdam (Lutherse kerk).

                         • Notities bij Steijntje Coersz (Corse / Corsz)
                         • Aantekening bij doop
                        9. Grietje Coersz
                         • Zij is gedoopt op zondag 26 september 1694 te Amsterdam (Lutherse kerk).

                         • Notities bij Grietje Coersz
                         • Aantekening bij doop
                        10. Saara Coersz
                         • Zij is gedoopt op zondag 12 april 1697 te Amsterdam (Lutherse kerk).

                         • Notities bij Saara Coersz
                         • Aantekening bij doop


                       [1.1.1.3] Maretije (Kaspers) Delmenhorst [V][M]


                       • Zij is gedoopt op zondag 23 juli 1678 te Amsterdam.
                       • Zij is overleden op zondag 16 december 1741 te Amsterdam (Vrouwen-Gasthuis).
                       • Zij is begraven op zondag 18 december 1741 te Amsterdam - St Anthonis Kerkhof.

                       • Notities bij Maretije (Kaspers) Delmenhorst
                       • Aantekening bij doop
                       • Aantekening bij huwelijk
                       • Aantekening bij begraven

                       • Maretije (Kaspers) huwt Cornelis Dircksz Bark.

                        • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 20 oktober 1702 te Amsterdam.

                        • Hij is geboren te Stockholzen (Stockholm?).
                        • Hij is begraven op zondag 1 maart 1719 te Amsterdam - Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof.

                        • Adres
                        • 1702, Vijselgraght, Amsterdam.

                        • Notities bij Cornelis Dircksz Bark
                        • Aantekening bij begraven

                        Kinderen uit dit huwelijk:
                        1. Dirk Bark (volg 1.1.1.3.1 )
                         • Hij is gedoopt op zondag 29 augustus 1703 te Amsterdam.


                       [1.1.1.4] Jillis Delmenhorst [V][M]


                       • Hij is gedoopt op zondag 25 maart 1681 te Amsterdam.
                       • Hij is begraven op zondag 19 september 1725 te Amsterdam - Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof.

                       • Notities bij Jillis Delmenhorst
                       • Aantekening bij doop
                       • Aantekening bij huwelijk
                       • Aantekening bij huwelijk
                       • Aantekening bij begraven

                       • Jillis huwt Maria van Bellinkhuis.

                        • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 4 juli 1710 te Amsterdam.

                        • Zij is overleden voor 8 oktober 1717.

                        • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

                       • Jillis huwt Adriana Jans de Bok.

                        • Het stel trouwt op zondag 8 oktober 1717 te Amsterdam.

                        Kinderen uit dit huwelijk:
                        1. Maria Delmenhorst
                         • Zij is gedoopt op zondag 12 juli 1718 te Amsterdam (Lutherse kerk).

                         • Notities bij Maria Delmenhorst
                         • Aantekening bij doop


                       [1.1.1.5] Geertruij Caspers Delmerhorst [V][M]


                       • Zij is gedoopt op zondag 8 augustus 1683 te Amsterdam.
                       • Zij is overleden na 1737.

                       • Adres
                       • 1707, Vijselgraght, Amsterdam.
                       • 1715, Vijselgraght, Amsterdam.
                       • 1735, 2e Weteringdwarsstraat, Amsterdam.

                       • Notities bij Geertruij Caspers Delmerhorst
                       • Aantekening bij doop
                       • Aantekening bij huwelijk
                       • Aantekening bij huwelijk
                       • Aantekening bij begraven
                       • 1735, Vermelding

                       • Geertruij Caspers huwt Aart Gerritsz van Oosterbeek.

                        • Het stel trouwt op zondag 8 juli 1707 te Amsterdam.

                        • Hij is gedoopt op zondag 1 mei 1686 te Amsterdam.
                        • Hij is begraven op zondag 7 november 1713 te Amsterdam - Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof.

                        • Adres
                        • 1707, Loijersgragt, Amsterdam.
                        • 1735, 2e Weteringdwarsstraat, Amsterdam.

                        • Notities bij Aart Gerritsz van Oosterbeek
                        • Aantekening bij doop
                        • Aantekening bij begraven

                        Kinderen uit dit huwelijk:
                        1. Geertruij van Oosterbeek (volg 1.1.1.5.1 )
                        2. Jilles van Oosterbeek

                         • Notities bij Jilles van Oosterbeek
                         • Aantekening bij doop
                       • Geertruij Caspers huwt Lourens (Glaude) Masijn / Masin / Maseijn / Missijn / Nijssiken.

                        • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 18 juli 1715 te Amsterdam.

                        • Hij is gedoopt op zondag 8 december 1689 te Amsterdam.
                        • Hij is begraven paaszondag 26 maart 1758 te Amsterdam.

                        • Huwelijken van Lourens (Glaude)
                        • met
                        • met Geertruij Caspers Delmerhorst, ondertrouw op op zondag 18 juli 1715 te Amsterdam

                        • Adres
                        • 1715, Vijselgraght, Amsterdam.

                        • Lourens (Glaude) is getuige bij
                        • de doop van Jannetie Mazijn op woensdag 19 januari 1729 te Amsterdam (Zuiderkerk).
                        • de doop van Laurens Mazijn op woensdag 19 januari 1729 te Amsterdam (Zuiderkerk).
                        • de doop van Jacobus Potaas op zondag 28 mei 1730 te Amsterdam (Zuiderkerk).
                        • de doop van Trijntje Jansen op vrijdag 22 maart 1737 te Amsterdam (Nieuwezijds Kapel).
                        • de doop van Geertruij Masijn op zondag 24 januari 1740 te Amsterdam.

                        Kinderen uit dit huwelijk:
                        1. Kaster (Carsten) Masijn (volg 1.1.1.5.3 )
                        2. Johannis Missijn

                         • Notities bij Johannis Missijn
                         • Aantekening bij doop


                       [1.1.1.6] Grietje Carsten Delmhorst (Dellemharst) [V][M]


                       • Zij is gedoopt op zondag 11 april 1685 te Amsterdam.
                       • Zij is begraven op zondag 2 november 1721 te Amsterdam - Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof.

                       • Notities bij Grietje Carsten Delmhorst (Dellemharst)
                       • Aantekening bij doop
                       • Aantekening bij huwelijk
                       • Aantekening bij begraven

                       • Grietje Carsten huwt Hendrik Brockman (Broekman de Jonge).

                        • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 19 juni 1705 te Amsterdam.

                        Kinderen uit dit huwelijk:
                        1. Metje Brockman (Broekman)
                         • Zij is gedoopt op zondag 27 december 1705 te Amsterdam.

                         • Notities bij Metje Brockman (Broekman)
                         • Aantekening bij doop
                        2. Hendrik Brockman (Broekman)
                         • Hij is gedoopt op zondag 15 augustus 1708 te Amsterdam.

                         • Notities bij Hendrik Brockman (Broekman)
                         • Aantekening bij doop
                        3. Catrina Brockman (Broekman)
                         • Zij is gedoopt op zondag 3 maart 1714 te Amsterdam.

                         • Notities bij Catrina Brockman (Broekman)
                         • Aantekening bij doop


                       [1.1.1.3.1] Dirk Bark [V][M]


                       • Hij is gedoopt op zondag 29 augustus 1703 te Amsterdam.
                       • Hij is een zoon van Cornelis Dircksz Bark en Maretije (Kaspers) Delmenhorst.

                       • Notities bij Dirk Bark
                       • Aantekening bij doop
                       • Aantekening bij huwelijk
                       • 1735, Vermelding

                       • Dirk huwt Sara de Boer.

                        • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 10 juli 1727 te Amsterdam.

                        • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


                       [1.1.1.5.1] Geertruij van Oosterbeek [V][M]


                       • Notities bij Geertruij van Oosterbeek
                       • Aantekening bij doop
                       • Aantekening bij huwelijk
                       • Aantekening bij begraven

                       • Geertruij huwt Johannus (Jan) Potharst (Potaas).

                        • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 9 december 1729 te Amsterdam.

                        • Hij is begraven op zondag 26 februari 1769 te Amsterdam - St Anthonis Kerkhof.

                        • Adres
                        • 1769, Ruttenburgerpat, Amsterdam.

                        • Notities bij Johannus (Jan) Potharst (Potaas)
                        • Aantekening bij begraven

                        Kinderen uit dit huwelijk:
                        1. Jacobus Potaas

                         • Notities bij Jacobus Potaas
                         • Aantekening bij doop


                       [1.1.1.5.3] Kaster (Carsten) Masijn [V][M]


                       • Kaster (Carsten) is getuige bij
                       • de doop van Jacob Mazijn op maandag 8 juni 1767.

                       • Notities bij Kaster (Carsten) Masijn
                       • Aantekening bij doop
                       • Aantekening bij huwelijk

                       • Kaster (Carsten) huwt Kornelia Velter.

                        • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 24 mei 1737 te Amsterdam.

                        • Notities bij Kornelia Velter
                        • Aantekening bij begraven

                        Kinderen uit dit huwelijk:
                        1. Geertruij Masijn

                         • Geertruij is getuige bij
                         • de doop van Jacob Mazijn op maandag 8 juni 1767.

                         • Notities bij Geertruij Masijn
                         • Aantekening bij doop

                       groep 302 (Amsterdam)


                       [1] Jan Jansz van Delmerhorst


                       • Hij is overleden omstreeks 1684.

                       • Beroep
                       • turfdrager

                       • Notities bij Jan Jansz van Delmerhorst
                       • 1684, Overige

                       • Kinderen (uit een huwelijk met een nog onbekende partner):
                       1. Frans van Delmerhorst
                        • Hij is geboren voor 1684.
                       2. Joost van Delmerhorst
                        • Hij is geboren voor 1684.
                       3. Maritien van Delmerhorst
                        • Zij is geboren voor 1684.
                       4. Hendrick van Delmerhorst
                        • Hij is geboren voor 1684.

                       groep 304 (Amsterdam)


                       [1] Anna van Delmerhorst


                       • Zij is begraven op zondag 16 september 1757 te Amsterdam - St Anthonis Kerkhof.

                       • Adres
                       • 1757, Relieshuijs, Amsterdam.

                       • Notities bij Anna van Delmerhorst
                       • Aantekening bij begraven

                       groep 306 (Amsterdam)


                       [1] Hendrik Delmerhorst


                       • Kinderen (uit een huwelijk met een nog onbekende partner):
                       1. Dirck Hendrikzen Delmerhorst
                        • Hij is begraven op zondag 20 januari 1671 te Amsterdam - Noorder Kerk en Kerkhof.

                        • Adres
                        • 1671, Hasselaerssteeg, Amsterdam.

                        • Notities bij Dirck Hendrikzen Delmerhorst
                        • Aantekening bij begraven

                       groep 309 (Amsterdam)


                       [1] Jurriaan Delmerhorst


                       • Adres
                       • 1720,..hoogstraat /...etboogstraat, Amsterdam.


                       [1.1] Jurrian Delmerhorst [V]


                       • Hij is begraven op zondag 28 maart 1720 te Amsterdam - Karthuizer kerkhof.

                       • Adres
                       • 1720,..hoogstraat /...etboogstraat, Amsterdam.

                       • Notities bij Jurrian Delmerhorst
                       • Aantekening bij begraven

                       groep 310 (Amsterdam / Breda)


                       [1] Willem Dulmhorst


                       • Hij is geboren in 1671 te Breda.
                       • Hij is begraven op zondag 17 maart 1733 te Amsterdam - Zuiderkerk.

                       • Adres
                       • 1712, Wolvestraat, Amsterdam.
                       • 1732, Groene burgwal, Amsterdam.
                       • 1733, Groene burgwal, Amsterdam.

                       • Notities bij Willem Dulmhorst
                       • Aantekening bij doop
                       • Aantekening bij huwelijk
                       • Aantekening bij begraven
                       • 1742, Overige

                       • Willem huwt Hendrina Dijckman.

                        • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 14 april 1712 te Amsterdam.

                        • Zij is geboren in 1679 te Deventer.
                        • Zij is begraven op zondag 13 mei 1732 te Amsterdam.

                        • Adres
                        • 1732, Groene burgwal, Amsterdam.

                        • Notities bij Hendrina Dijckman
                        • Aantekening bij doop
                        • Aantekening bij begraven
                        • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

                       groep 311 (Amsterdam)


                       [1] Marten Delmerhorst


                       • Hij is begraven na 1692.

                       • Notities bij Marten Delmerhorst
                       • Aantekening bij begraven

                       • Marten huwt Luthe Hendrix.

                         • Zij is begraven op zondag 29 oktober 1692 te Amsterdam - Noorder Kerk en Kerkhof.

                         • Notities bij Luthe Hendrix
                         • Aantekening bij begraven
                         • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

                        groep 312 (Amsterdam / Duitsland)


                        [1] Trijntje Hendricks Delmenhorst


                        • Zij is geboren in 1653 te Witmont (Wittmund - Duitsland).
                        • Zij is begraven op zondag 2 juni 1705 te Amsterdam - Karthuizer kerkhof.

                        • Adres
                        • 1678, Ridderstraat, Amsterdam.
                        • 1705, Lindestraat, Amsterdam.

                        • Notities bij Trijntje Hendricks Delmenhorst
                        • Aantekening bij huwelijk
                        • Aantekening bij begraven

                        • Trijntje Hendricks huwt Gerrit Wessels.

                         • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 31 december 1678 te Amsterdam.

                         • Hij is geboren te Amsterdam.

                         • Huwelijken van Gerrit
                         • met Trijntje Hendricks Delmenhorst, ondertrouw op op zondag 31 december 1678 te Amsterdam
                         • met Maria Barens, ondertrouw op op zondag 9 november 1708 te Amsterdam

                         • Adres
                         • 1705, Lindestraat, Amsterdam.
                         • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

                        groep 313 (Amsterdam)


                        [1] Geertruydt Dirckx van Dulmerhorst


                        • Notities bij Geertruydt Dirckx van Dulmerhorst
                        • 1685, Overige

                        • Geertruydt Dirckx huwt Lieven Samuelsen van Couwenbergh.

                          • Hij is overleden voor 23 november 1685 te Utrecht.
                          • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

                         groep 350 (Utrecht)


                         [1] Evers van Delemerhoerst


                         groep 351 (Utrecht)


                         [1] Janneken Janneken Stevens


                         • Janneken huwt Luyer Dimmerhorst.

                           • Zij is overleden voor 10 februari 1594.
                           • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

                          • Janneken huwt Baltes Hendrickssoon de Rens.

                           • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 27 januari 1594 te Utrecht.
                           • Het stel trouwt op zondag 10 februari 1594 te Utrecht.

                           • Beroep
                           • 1594, soldaat (onder Capitein Aelbert Coenders)
                           • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

                          groep 352 (Utrecht)


                          [1] Barend van Dulmerhorst


                          • Barend huwt N.N. van Dulmerhorst.

                            • Zij is begraven op zondag 25 november 1748 te Utrecht.

                            • Notities bij N.N. van Dulmerhorst
                            • Aantekening bij begraven
                            • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

                           groep 400 (Hasselt (B))


                           [1] Jan Hagen van Delmerhorst


                           • Jan Hagen huwt Trijntgen Jans.

                            • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 23 juni 1618 te Grave.
                            • Het stel trouwt in 1618 te Hasselt (B ?).

                            • Zij is geboren te Hasselt.
                            • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

                           groep 420 (Vlaardingen)


                           [1] Barend de Witt


                           • Barend huwt N.N. Delmerhorst.

                             • Zij is overleden voor 9 oktober 1643 te Vlaardingen ?.
                             • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

                            • Barend huwt Anna van Egmond.

                             • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 9 oktober 1643 te Vlaardingen.
                             • Het stel trouwt op zondag 11 oktober 1643.

                             • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

                            groep 440 (Bergen op Zoom)


                            [1] Bernaert van Delmanhorst


                            • Bernaert huwt Hester Janssen.

                             • Het stel trouwt op zondag 5 december 1636 te Bergen op Zoom.

                             • Zij is geboren te Bergen op Zoom.
                             • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

                            groep 480 (Lopikerkapel)


                            [1] Elisabeth Dulphorst


                            • Adres
                            • 1660,, Tiel.

                            • Elisabeth huwt Jan Carel.

                             • Het stel trouwt in 1660 te Lopikerkapel.

                             • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

                            groep 490 (Maarssen)


                            [1] Jan Delmerhorst


                            • Kinderen (uit een huwelijk met een nog onbekende partner):
                            1. Johannes Delmerhorst
                             • Hij is gedoopt op zondag 16 december 1660 te Maarssen.

                             • Notities bij Johannes Delmerhorst
                             • Aantekening bij doop

                            groep 500 (Veenendaal)


                            [1] Hermen van Dulmenhorst


                            • Notities bij Hermen van Dulmenhorst
                            • 1730, Overige

                            groep 520 (Zwolle)


                            [1] Anne Coenraats van Delmerhorst


                            • Adres
                            • 1642, cromme Jacke, Zwolle.

                            • Anne Coenraats huwt Henrijck Henrijcksen van Velthuijse.

                             • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 19 november 1642 te Zwolle.

                             • Beroep
                             • 1642, soldat onder Capitein J. v. Bosch,
                             • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

                            groep 540 (Weesp / Mujden)


                            [1] Dirk Delmerhorst


                            • Notities bij Dirk Delmerhorst
                            • 1662, Overige

                            groep 600 (Kampen)


                            [1] Jacob (corporaal Dullenhorst)


                            • Beroep
                            • 1685, korporaal

                            • Jacob huwt Lisabet Dullenhorst.

                              Kinderen uit dit huwelijk:
                              1. Jannegien Dullenhorst
                               • Zij is gedoopt op zondag 3 juni 1685 te Kampen.

                               • Notities bij Jannegien Dullenhorst
                               • Aantekening bij doop

                             groep 900 (Oldenburg)


                             [1] Balthazaar Delmhorst


                             • Hij is geboren te Oldenburg (D).
                             • Hij is overleden op zondag 7 november 1734 te Ambon (IND).

                             • Notities bij Balthazaar Delmhorst
                             • Aantekening bij begraven
                             • 1737, Overige
                             • 1731, Vermelding

                             Meenen (Utrecht / Arnhem)


                             [1] Bernardus / Beerend (Jan?) Dulmerhorst


                             • Hij is geboren te Arnhem.
                             • Hij is begraven op zondag 11 februari 1789 te Utrecht.

                             • Adres
                             • 1737,, Zuilen (NH).

                             • Notities bij Bernardus / Beerend (Jan?) Dulmerhorst
                             • Aantekening bij huwelijk
                             • Aantekening bij begraven
                             • 1752, Overige
                             • 1768, Overige
                             • 1768, Overige

                             • Bernardus / Beerend (Jan?) huwt Jannetje Claesze van Meenen.

                              • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 1 november 1736 te Arnhem.
                              • Het stel trouwt op zondag 12 december 1736 te Utrecht.

                              • Zij is geboren te Zuilen (NH).
                              • Zij is begraven op zondag 9 november 1787 te Utrecht.

                              • Notities bij Jannetje Claesze van Meenen
                              • Aantekening bij begraven

                              Kinderen uit dit huwelijk:
                              1. Anna Maria Dulmerhorst (volg 1.1 )
                               • Zij is gedoopt op zondag 17 februari 1737 te Maarssen.
                               • Zij is begraven op zondag 24 november 1794 te Utrecht.
                              2. Johanna Christina Dulmerhorst (volg 1.2 )
                               • Zij is gedoopt op zondag 8 november 1739 te Zuilen (NH).
                               • Zij is overleden op zondag 13 maart 1799 te Utrecht.
                               • Zij is begraven op zondag 18 maart 1799 te Utrecht - Jacobikerkhof.
                              3. Cicilia (Silia / Lilia) Henrica Dulmerhorst (Dullemerhos) (volg 1.3 )
                               • Zij is gedoopt op zondag 22 april 1742 te Utrecht.
                               • Zij is overleden op zondag 19 januari 1829 te Utrecht.
                              4. Simon Dulmerhorst
                               • Hij is gedoopt op zondag 23 december 1744 te Utrecht.
                               • Hij is begraven op zondag 18 november 1748 te Utrecht.

                               • Notities bij Simon Dulmerhorst
                               • Aantekening bij doop
                               • Aantekening bij begraven
                              5. Claas Gijsbertus van Dulmerhorst
                               • Hij is gedoopt op zondag 2 juli 1747 te Utrecht.
                               • Hij is begraven te Utrecht.

                               • Notities bij Claas Gijsbertus van Dulmerhorst
                               • Aantekening bij doop
                              6. Clasina van Dulmerhorst (volg 1.6 )
                               • Zij is gedoopt op zondag 28 september 1749 te Utrecht.
                               • Zij is overleden op zondag 29 januari 1833 te Utrecht.
                              7. Simon van Dulmerhorst (volg 1.7 )
                               • Hij is geboren in 1752.
                               • Hij is overleden op zondag 3 november 1825 te Utrecht.


                             [1.1] Anna Maria Dulmerhorst [V][M]


                             • Zij is gedoopt op zondag 17 februari 1737 te Maarssen.
                             • Zij is begraven op zondag 24 november 1794 te Utrecht.

                             • Notities bij Anna Maria Dulmerhorst
                             • Aantekening bij doop
                             • Aantekening bij huwelijk
                             • Aantekening bij begraven

                             • Anna Maria huwt Coenraet de Klark / Klerk.

                              • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 2 augustus 1761 te Utrecht.
                              • Het stel trouwt op zondag 27 augustus 1761 te Utrecht.

                              • Huwelijken van Coenraet
                              • met
                              • met Anna Maria Dulmerhorst, ondertrouw op op zondag 2 augustus 1761 te Utrecht

                              Kinderen uit dit huwelijk:
                              1. Bernardus de Klark
                               • Hij is gedoopt op zondag 10 juli 1762 te Utrecht.

                               • Notities bij Bernardus de Klark
                               • Aantekening bij doop


                             [1.2] Johanna Christina Dulmerhorst [V][M]


                             • Zij is gedoopt op zondag 8 november 1739 te Zuilen (NH).
                             • Zij is overleden op zondag 13 maart 1799 te Utrecht.
                             • Zij is begraven op zondag 18 maart 1799 te Utrecht - Jacobikerkhof.

                             • Adres
                             • 1769,, Utrecht.

                             • Johanna Christina is getuige bij
                             • de doop van Willem Burgemeester op dinsdag 4 augustus 1795 te Utrecht.

                             • Notities bij Johanna Christina Dulmerhorst
                             • Aantekening bij doop
                             • Aantekening bij huwelijk
                             • Aantekening bij begraven
                             • 1769, Overige

                             • Johanna Christina huwt Paulus Borgemeester.

                              • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 13 augustus 1769 te Utrecht.
                              • Het stel trouwt op zondag 29 augustus 1769 te Utrecht.

                              • Hij is gedoopt op zondag 20 november 1712 te Utrecht.
                              • Hij is begraven op zondag 5 december 1774 te Utrecht - Jacobikerkhof.

                              • Notities bij Paulus Borgemeester
                              • Aantekening bij doop
                              • 1769, Overige

                              Kinderen uit dit huwelijk:
                              1. Jannetje Anna Maria Burgemeester (Dulmerhorst) (volg 1.2.1 )
                               • Zij is gedoopt op zondag 19 september 1770 te Utrecht. Doopgetuige(n): Jannetje Claesze van Meenen.
                               • Zij is overleden op zondag 2 februari 1845 te Utrecht.
                              2. Bernardus Borgemeester

                               • Notities bij Bernardus Borgemeester
                               • Aantekening bij doop


                             [1.3] Cicilia (Silia / Lilia) Henrica Dulmerhorst (Dullemerhos) [V][M]


                             • Zij is gedoopt op zondag 22 april 1742 te Utrecht.
                             • Zij is overleden op zondag 19 januari 1829 te Utrecht.

                             • Notities bij Cicilia (Silia / Lilia) Henrica Dulmerhorst (Dullemerhos)
                             • Aantekening bij doop
                             • Aantekening bij huwelijk
                             • Aantekening bij begraven
                             • 1808, Vermelding
                             • 1824, Vermelding

                             • Cicilia (Silia / Lilia) Henrica huwt Louwerens van Megerens (Meijerse).

                              • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 6 december 1767 te Utrecht.
                              • Het stel trouwt Tweede Kerstdag zondag 26 december 1767 te Utrecht.

                              • Hij is overleden na 1797.

                              Kinderen uit dit huwelijk:
                              1. Jannetje Clasina van Megersen
                               • Zij is gedoopt op zondag 17 juni 1770 te Utrecht.

                               • Notities bij Jannetje Clasina van Megersen
                               • Aantekening bij doop
                              2. Bernardus van Megerens
                               • Hij is gedoopt op zondag 16 september 1773 te Utrecht.

                               • Notities bij Bernardus van Megerens
                               • Aantekening bij doop
                              3. Anna Josina van Meegerse
                               • Zij is gedoopt op zondag 23 augustus 1778 te Utrecht.

                               • Notities bij Anna Josina van Meegerse
                               • Aantekening bij doop
                              4. Hendrika van Megerens (volg 1.3.4 )
                               • Zij is geboren op zondag 5 oktober 1782 te Utrecht.
                               • Zij is overleden op zondag 9 februari 1858 te Utrecht.


                             [1.6] Clasina van Dulmerhorst [V][M]


                             • Zij is gedoopt op zondag 28 september 1749 te Utrecht.
                             • Zij is overleden op zondag 29 januari 1833 te Utrecht.

                             • Adres
                             • 1780, Hartsteegje in de Ballemakerstraat, Utrecht.

                             • Notities bij Clasina van Dulmerhorst
                             • Aantekening bij doop
                             • Aantekening bij huwelijk
                             • Aantekening bij begraven
                             • 1786, Vermelding

                             • Clasina huwt Hendrik Baljet.

                              • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 29 maart 1772 te Utrecht.
                              • Het stel trouwt op zondag 14 april 1772 te Utrecht.

                              • Hij is overleden voor 1786.

                              • Adres
                              • 1780, Hartsteegje in de Ballemakerstraat, Utrecht.

                              Kinderen uit dit huwelijk:
                              1. Hendrika Berendina Dulmerhorst

                               • Notities bij Hendrika Berendina Dulmerhorst
                               • Aantekening bij doop
                              2. Pieter Biljard

                               • Notities bij Pieter Biljard
                               • Aantekening bij doop
                              3. Jannigje Klasina Biljard

                               • Notities bij Jannigje Klasina Biljard
                               • Aantekening bij doop
                              4. Hendrikus Biljard
                               • Hij is gedoopt op zondag 10 september 1780 te Utrecht. Doopgetuige(n): Jannetje Claesze van Meenen.
                               • Hij is overleden op zondag 19 april 1852 te Utrecht.

                               • Notities bij Hendrikus Biljard
                               • Aantekening bij doop
                               • Aantekening bij begraven
                              5. Hanna Drika Pieternella van Dulmerhorst
                               • Zij is gedoopt op zondag 1 november 1785 te Utrecht.
                               • Zij is begraven op zondag 6 januari 1786 te Utrecht.

                               • Notities bij Hanna Drika Pieternella van Dulmerhorst
                               • Aantekening bij doop
                               • Aantekening bij begraven
                             1. Pieternella (Petronella) Hendrika Dulmerhorst/Stevens (volg 1.6.6 )
                              • Zij is gedoopt op zondag 25 september 1787 te Utrecht.
                              • Zij is overleden op zondag 22 juli 1849 te Utrecht.

                              • Notities bij Pieternella (Petronella) Hendrika Dulmerhorst/Stevens
                              • Aantekening bij doop
                              • Aantekening bij huwelijk
                              • Aantekening bij begraven
                             2. Clasina Dulmerhorst
                              • Zij is gedoopt op zondag 5 januari 1790 te Utrecht.

                              • Notities bij Clasina Dulmerhorst
                              • Aantekening bij doop


                             [1.7] Simon van Dulmerhorst [V][M]


                             • Hij is geboren in 1752.
                             • Hij is overleden op zondag 3 november 1825 te Utrecht.

                             • Adres
                             • 1780, Oude gracht, Utrecht.

                             • Notities bij Simon van Dulmerhorst
                             • Aantekening bij huwelijk
                             • Aantekening bij huwelijk
                             • Aantekening bij begraven

                             • Simon huwt Anna Josina (Gesina) Jans(s)en.

                              • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 12 april 1772.
                              • Het stel trouwt op zondag 30 april 1772 te Utrecht.

                              • Zij is begraven op zondag 12 februari 1806 te Utrecht.

                              • Notities bij Anna Josina (Gesina) Jans(s)en
                              • Aantekening bij begraven

                              Kinderen uit dit huwelijk:
                              1. Anna (Johanna) Josina van Dulmerhorst
                               • Zij is gedoopt op zondag 10 september 1780 te Utrecht.
                               • Zij is begraven op zondag 25 september 1780 te Utrecht.

                               • Notities bij Anna (Johanna) Josina van Dulmerhorst
                               • Aantekening bij doop
                               • Aantekening bij begraven
                             • Simon huwt Hermina Maria van Lunburg (Limburg).

                              • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 19 oktober 1806.
                              • Het stel trouwt op zondag 2 november 1806 te Utrecht.

                              • Zij is gedoopt op zondag 30 september 1764 te Oene (nabij Epe).
                              • Zij is overleden op zondag 8 juni 1839 te Kampen.

                              • Huwelijken van Hermina Maria
                              • met Simon van Dulmerhorst, ondertrouw op op zondag 19 oktober 1806
                              • met

                              • Notities bij Hermina Maria van Lunburg (Limburg)
                              • Aantekening bij doop
                              • Aantekening bij begraven

                              • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


                             [1.2.1] Jannetje Anna Maria Burgemeester (Dulmerhorst) [V][M]


                             • Zij is gedoopt op zondag 19 september 1770 te Utrecht. Doopgetuige(n): Jannetje Claesze van Meenen.
                             • Zij is overleden op zondag 2 februari 1845 te Utrecht.

                             • Notities bij Jannetje Anna Maria Burgemeester (Dulmerhorst)
                             • Aantekening bij doop
                             • Aantekening bij huwelijk
                             • Aantekening bij begraven

                             • Jannetje Anna Maria huwt Willem Abrams.

                              • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 12 juni 1796 te Utrecht.
                              • Het stel trouwt op zondag 5 juli 1796 te Utrecht.

                              • Hij is geboren in 1752 te Utrecht.
                              • Hij is overleden op zondag 9 april 1817 te Utrecht.

                              • Notities bij Willem Abrams
                              • Aantekening bij doop
                              • Aantekening bij begraven

                              Kinderen uit dit huwelijk:
                              1. Willem Abrams
                               • Hij is gedoopt op zondag 14 mei 1797 te Utrecht.
                               • Hij is overleden in 1893 te Utrecht.

                               • Notities bij Willem Abrams
                               • Aantekening bij doop
                              2. Jan Abrams
                               • Hij is gedoopt op zondag 11 januari 1801 te Utrecht.

                               • Notities bij Jan Abrams
                               • Aantekening bij doop
                              3. Gerrit Abrams
                               • Hij is gedoopt op zondag 25 april 1805 te Utrecht.
                               • Hij is overleden op zondag 11 juli 1866 te Utrecht.

                               • Notities bij Gerrit Abrams
                               • Aantekening bij doop
                               • Aantekening bij begraven
                              4. Jannetje Abrams
                               • Zij is gedoopt op zondag 16 februari 1808 te Utrecht.
                               • Zij is overleden voor 0 februari 1809 te Utrecht.
                              5. Jannetje Abrams (volg 1.2.1.6 )
                               • Zij is gedoopt op zondag 8 februari 1809 te Utrecht.
                               • Zij is overleden op zondag 30 oktober 1893 te Utrecht.

                              Buitenechtelijke kinderen:

                               1. Willem Burgemeester

                                • Notities bij Willem Burgemeester
                                • Aantekening bij doop


                              [1.3.4] Hendrika van Megerens [V][M]


                              • Zij is geboren op zondag 5 oktober 1782 te Utrecht.
                              • Zij is overleden op zondag 9 februari 1858 te Utrecht.
                              • Zij is een dochter van van Louwerens van Megerens (Meijerse) en Cicilia (Silia / Lilia) Henrica Dulmerhorst (Dullemerhos).

                              • Notities bij Hendrika van Megerens
                              • Aantekening bij doop
                              • Aantekening bij huwelijk
                              • Aantekening bij begraven

                              • Hendrika huwt Barend Meenk.

                               • Het stel trouwt op zondag 11 mei 1814 te Utrecht.

                               • Hij is gedoopt op zondag 22 juni 1783 te Zeist.

                               • Notities bij Barend Meenk
                               • Aantekening bij doop
                               • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


                              [1.6.6] Pieternella (Petronella) Hendrika Dulmerhorst/Stevens [M]


                              • Zij is gedoopt op zondag 25 september 1787 te Utrecht.
                              • Zij is overleden op zondag 22 juli 1849 te Utrecht.

                              • Notities bij Pieternella (Petronella) Hendrika Dulmerhorst/Stevens
                              • Aantekening bij doop
                              • Aantekening bij huwelijk
                              • Aantekening bij begraven

                              • Pieternella (Petronella) Hendrika huwt Matheus Johannes Koense.

                               • Het stel trouwt op zondag 10 mei 1820 te Utrecht.

                               • Hij is geboren omstreeks 1794 te Haarlem.

                               Kinderen uit dit huwelijk:
                               1. Wilhelmina Hendrica Dullemerhorst / Koense
                                • Zij is geboren op zondag 10 januari 1819 te Utrecht.

                                • Notities bij Wilhelmina Hendrica Dullemerhorst / Koense
                                • Aantekening bij doop
                               2. Hendrica Cornelia Koense
                                • Zij is geboren op zondag 20 november 1820 te Utrecht.
                                • Zij is overleden op zondag 31 juli 1849 te Utrecht.

                                • Notities bij Hendrica Cornelia Koense
                                • Aantekening bij doop
                                • Aantekening bij begraven


                              [1.2.1.6] Jannetje Abrams [V][M]


                              • Zij is gedoopt op zondag 8 februari 1809 te Utrecht.
                              • Zij is overleden op zondag 30 oktober 1893 te Utrecht.
                              • Zij is een dochter van van Willem Abrams en Jannetje Anna Maria Burgemeester (Dulmerhorst).

                              • Notities bij Jannetje Abrams
                              • Aantekening bij doop
                              • Aantekening bij huwelijk
                              • Aantekening bij begraven

                              • Jannetje huwt Jacobus Hendricus de Nas.

                                • Hij is geboren in 1807 te Utrecht.

                                • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

                               Wieringen (Leiden / Kampen / (Rotterdam) )


                               [1] Evert Delmerhorst


                               • Kinderen (uit een huwelijk met een nog onbekende partner):
                               1. Jan (Johannes) Delmerhorst (volg 1.1 )
                                • Hij is geboren te Rotterdam.


                               [1.1] Jan (Johannes) Delmerhorst [V]


                               • Hij is geboren te Rotterdam.
                               • Hij is een zoon van Evert Delmerhorst.

                               • Adres
                               • 1729, Vliet, Leiden.

                               • Beroep
                               • 1729, koetsier

                               • Jan (Johannes) huwt Elizabeth Crispijn.

                                • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 14 mei 1729 te Leiden.

                                • Zij is gedoopt op zondag 1 februari 1685 te Leiden.
                                • Zij is overleden in 0 september 1744 te Leiden.
                                • Zij is een dochter van van Abraham Crispen en Anna Pietersdr Niones/Nivaars/Nivaer.

                                • Huwelijken van Elizabeth
                                • met Gerardus Pieters/Petrus trouwt op op zondag 26 januari 1714 te Leiden
                                • met Jan (Johannes) Delmerhorst, ondertrouw op op zondag 14 mei 1729 te Leiden

                                • Adres
                                • 1729, Molesteegh, Leiden.

                                • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

                               Wieringen (Leiden / Kampen / (Rotterdam) )


                               [1] Jan Delmerhost (Dulmaerhorst)


                               • Hij is geboren te Leiden.

                               • Adres
                               • 1685, Middelwegh, Leiden.

                               • Jan is getuige bij
                               • de doop van Jann Augustijn op zondag 19 mei 1686 te Leiden - Lutherse kerk.
                               • de doop van Paulus Breij op dinsdag 25 januari 1689 te Rotterdam.
                               • de doop van Jannetje Malbrancq op woensdag 5 april 1719 te Leiden - Pieterskerk.

                               • Notities bij Jan Delmerhost (Dulmaerhorst)
                               • Aantekening bij huwelijk
                               • 1692, Overige
                               • 1694, Overige
                               • 1716, Overige

                               • Jan huwt Pieternella van Wieringe(n).

                                • Het stel gaat in ondertrouw op Goede vrijdag 20 april 1685 te Leiden.

                                • Zij is geboren omstreeks 1660 te Kampen.
                                • Zij is overleden voor 9 juni 1716.
                                • Zij is een dochter van van Jan Peters van Wieringen en Jacopijen Worst.

                                • Adres
                                • 1685, Steenschuur, Leiden.

                                Kinderen uit dit huwelijk:
                                1. Elisabeth Delmerhorst
                                 • Zij is gedoopt op zondag 1 maart 1686 te Leiden - Pieterskerk. Doopgetuige(n): Dirk Delmerhorst.

                                 • Elisabeth is getuige bij
                                 • de doop van Jannetje Malbrancq op woensdag 5 april 1719 te Leiden - Pieterskerk.

                                 • Notities bij Elisabeth Delmerhorst
                                 • Aantekening bij doop
                                2. Jannie Delmerhorst
                                 • Zij is gedoopt op zondag 19 september 1688 te Rotterdam.

                                 • Notities bij Jannie Delmerhorst
                                 • Aantekening bij doop
                                3. Willem Hendrick Delmerhorst
                                 • Hij is gedoopt op zondag 1 juli 1691 te Kampen - Buitenkerk.

                                 • Notities bij Willem Hendrick Delmerhorst
                                 • Aantekening bij doop
                                4. Everhardus Delmerhorst
                                 • Hij is gedoopt op zondag 19 maart 1693 te Kampen - Buitenkerk.

                                 • Notities bij Everhardus Delmerhorst
                                 • Aantekening bij doop
                                5. Maria Delmerhorst
                                 • Zij is gedoopt op zondag 22 september 1695 te Kampen - Buitenkerk.

                                 • Notities bij Maria Delmerhorst
                                 • Aantekening bij doop
                                6. Hester Delmerhorst (Delmelhorst) (volg 1.6 )
                                 • Zij is gedoopt op zondag 22 september 1695 te Kampen - Buitenkerk.
                                7. Sara Abigael Delmerhorst (volg 1.7 )
                                 • Zij is gedoopt op zondag 21 november 1697 te Kampen - Broederkerk.
                                 • Zij is overleden te Leiden.
                                 • Zij is begraven op zondag 5 juni 1760 te Leiden.
                                8. Petrus Delmerhorst
                                 • Hij is gedoopt op zondag 3 januari 1699 te Kampen - Broederkerk.

                                 • Notities bij Petrus Delmerhorst
                                 • Aantekening bij doop
                                9. Everhardus Delmerhorst (volg 1.9 )
                                 • Hij is gedoopt op zondag 20 september 1702 te Leiden. Doopgetuige(n): Jacoba Worst, Everhardus Worst.
                                 • Hij is overleden op zondag 1 mei 1784 te Leiden.
                                 • Hij is begraven op zondag 8 mei 1784 te Leiden (Pieterskerk).


                               [1.6] Hester Delmerhorst (Delmelhorst) [V][M]


                               • Zij is gedoopt op zondag 22 september 1695 te Kampen - Buitenkerk.

                               • Notities bij Hester Delmerhorst (Delmelhorst)
                               • Aantekening bij doop
                               • Aantekening bij huwelijk
                               • 1731, Overige

                               • Hester huwt Hugo Malbrancq.

                                • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 24 april 1716 te Leiden.

                                • Hij is begraven op zondag 11 december 1764 te Leiden.

                                • Huwelijken van Hugo
                                • met Hester Delmerhorst (Delmelhorst), ondertrouw op op zondag 24 april 1716 te Leiden
                                • met

                                • Adres
                                • , Amsterdam.

                                • Beroep
                                • lakenverver

                                • Notities bij Hugo Malbrancq
                                • Aantekening bij begraven

                                Kinderen uit dit huwelijk:
                                1. Jannetje Malbrancq

                                 • Notities bij Jannetje Malbrancq
                                 • Aantekening bij doop


                               [1.7] Sara Abigael Delmerhorst [V][M]


                               • Zij is gedoopt op zondag 21 november 1697 te Kampen - Broederkerk.
                               • Zij is overleden te Leiden.
                               • Zij is begraven op zondag 5 juni 1760 te Leiden.
                               • Zij is een dochter van van Jan Delmerhost (Dulmaerhorst) en Pieternella van Wieringe(n).

                               • Adres
                               • 1728, Delfse Vlieth, Leiden.
                               • 1760, molensteeg, Leiden.

                               • Sara Abigael is getuige bij
                               • de doop van Hendrick Delmerhorst op woensdag 5 september 1736 te Leiden - Pieterskerk.

                               • Notities bij Sara Abigael Delmerhorst
                               • Aantekening bij doop
                               • Aantekening bij huwelijk
                               • Aantekening bij begraven

                               • Sara Abigael huwt Pieter Ramaar.

                                • Het stel trouwt op zondag 9 april 1728 te Leiden.

                                • Hij is gedoopt op zondag 3 december 1702 te Leiden.
                                • Hij is een zoon van Meinsje de Groot.

                                • Huwelijken van Pieter
                                • met Grietje (Margaretha) Loridan, ondertrouw op op zondag 21 mei 1723 te Leiden
                                • met Sara Abigael Delmerhorst trouwt op op zondag 9 april 1728 te Leiden

                                • Adres
                                • molensteeg, Leiden.

                                • Beroep
                                • broodbakker
                                • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


                               [1.9] Everhardus Delmerhorst [V][M]


                               • Hij is gedoopt op zondag 20 september 1702 te Leiden. Doopgetuige(n): Jacoba Worst, Everhardus Worst.
                               • Hij is overleden op zondag 1 mei 1784 te Leiden.
                               • Hij is begraven op zondag 8 mei 1784 te Leiden (Pieterskerk).

                               • Adres
                               • Garemarkt, Leiden.
                               • 1725, Steenschuur, Leiden.

                               • Beroep
                               • 1725, koetsier
                               • 1734, huurkoetsier

                               • Notities bij Everhardus Delmerhorst
                               • Aantekening bij doop
                               • Aantekening bij huwelijk
                               • Aantekening bij huwelijk
                               • Aantekening bij begraven
                               • 1731, Overige
                               • 1764, Overige
                               • 1734, Vermelding

                               • Everhardus huwt Maria Bodrij.

                                • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 26 oktober 1725 te Leiden.
                                • Het stel trouwt op zondag 11 november 1725 te Leiden.

                                • Zij is gedoopt op zondag 24 juni 1698 te Leiden.
                                • Zij is overleden voor 3 september 1761.
                                • Zij is een dochter van van Hendrik Bodrij en Jannetje Solé/Sollee.

                                • Adres
                                • 1725, Craijerstraat, Leiden.
                                • 1752, Garemarct, Leiden.

                                • Notities bij Maria Bodrij
                                • Aantekening bij doop

                                Kinderen uit dit huwelijk:
                                1. Petronella (Pieternella) Delmerhorst (volg 1.9.1 )
                                 • Zij is gedoopt op zondag 11 november 1727 te Leiden - Hooglandse kerk. Doopgetuige(n): Hugo Malbrancq, Hester Delmerhorst (Delmelhorst).
                                 • Zij is overleden op zondag 16 januari 1802 te Leiden.
                                 • Zij is begraven op zondag 31 januari 1802 te Leiden.
                                2. Johannes (Jan) Delmerhorst (volg 1.9.2 )
                                3. Hendrik Delmerhorst

                                 • Notities bij Hendrik Delmerhorst
                                 • Aantekening bij doop
                                4. Hendrick Delmerhorst

                                 • Notities bij Hendrick Delmerhorst
                                 • Aantekening bij doop
                                5. Zara Delmerhorst (volg 1.9.5 )
                               • Everhardus huwt Maria van der Kelk (Kille).

                                • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 3 september 1761 te Leiden.

                                • Zij is gedoopt op zondag 29 juni 1733 te Leiden - Pieterskerk.
                                • Zij is overleden op zondag 12 mei 1781 te Leiden.
                                • Zij is begraven op zondag 19 mei 1781 te Leiden.
                                • Zij is een dochter van van Daniel van der Kelk en Maria Nieufoort.

                                • Huwelijken van Maria
                                • met Arnoldus/Aernout Crispijn trouwt op voor 3 september 1761
                                • met Everhardus Delmerhorst, ondertrouw op op zondag 3 september 1761 te Leiden

                                • Adres
                                • Koepoortsgragt, Leiden.

                                • Notities bij Maria van der Kelk (Kille)
                                • Aantekening bij doop
                                • Aantekening bij begraven
                                • 1760, Overige
                                • 1758, Overige

                                • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


                               [1.9.1] Petronella (Pieternella) Delmerhorst [V][M]


                               • Zij is gedoopt op zondag 11 november 1727 te Leiden - Hooglandse kerk. Doopgetuige(n): Hugo Malbrancq, Hester Delmerhorst (Delmelhorst).
                               • Zij is overleden op zondag 16 januari 1802 te Leiden.
                               • Zij is begraven op zondag 31 januari 1802 te Leiden.

                               • Adres
                               • 1752, Garemarct, Leiden.
                               • 1761, Rhijn Omtrent De Hoojgragt, Leiden.

                               • Notities bij Petronella (Pieternella) Delmerhorst
                               • Aantekening bij doop
                               • Aantekening bij huwelijk
                               • Aantekening bij huwelijk
                               • Aantekening bij begraven
                               • Overige
                               • Overige
                               • Overige
                               • 1753, Overige
                               • 1753, Overige
                               • 1803, Overige
                               • 1803, Overige

                               • Petronella (Pieternella) huwt Andries Schaak.

                                • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 6 april 1752 te Leiden.

                                • Hij is geboren te hoorn.
                                • Hij is overleden voor 1761.

                                • Adres
                                • 1752, Hooigracht, Nieuwen Rhijn.

                                • Beroep
                                • 1753, korenkoper

                                • Notities bij Andries Schaak
                                • 1753, Overige

                                Kinderen uit dit huwelijk:
                                1. Maria van Schaak (van El) (volg 1.9.1.1 )
                                 • Zij is gedoopt op zondag 6 september 1753 te Leiden - Hooglandse kerk. Doopgetuige(n): Maria Bodrij, Everhardus Delmerhorst.
                                 • Zij is overleden op zondag 16 mei 1811 te Krimpen aan de Lek.
                               • Petronella (Pieternella) huwt Cornelis van Ek / El.

                                • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 10 december 1761 te Leiden.
                                • Het stel trouwt op zondag 13 december 1761 te Rotterdam.

                                • Hij is geboren te Rotterdam.
                                • Hij is begraven op zondag 14 mei 1789 te Rotterdam.

                                • Beroep
                                • 1761, makelaar

                                • Notities bij Cornelis van Ek / El
                                • Aantekening bij begraven

                                Kinderen uit dit huwelijk:
                                1. Cornelia van Ek / El (volg 1.9.1.2 )
                                 • Zij is gedoopt op zondag 16 mei 1762 te Rotterdam.
                                2. Sara van Ek / El (volg 1.9.1.3 )
                                3. Gerardus Johannes van Ek / El
                                 • Hij is gedoopt op zondag 20 oktober 1765 te Rotterdam.
                                 • Hij is overleden op zondag 29 januari 1843 te Rotterdam.

                                 • Notities bij Gerardus Johannes van Ek / El
                                 • Aantekening bij doop
                                 • Aantekening bij begraven
                                4. Gijsbertus van Ek / El

                                 • Notities bij Gijsbertus van Ek / El
                                 • Aantekening bij doop
                                5. Cornelia van Ek
                                 • Zij is gedoopt op zondag 16 mei 1772 te Rotterdam.
                                 • Zij is overleden na 1803.

                                 • Notities bij Cornelia van Ek
                                 • 1803, Overige


                               [1.9.2] Johannes (Jan) Delmerhorst [V][M]


                               • Adres
                               • 1753, Garemar(k)t, Leiden.
                               • 1771, Noordeijnde, Leiden.
                               • 1791, Noordeijnde, Leiden.
                               • 1806, Hofje van Brouckhoven op de Papegngracht, Leiden.

                               • Beroep
                               • herbergier
                               • 1735, huurkoetsier

                               • Notities bij Johannes (Jan) Delmerhorst
                               • Aantekening bij doop
                               • Aantekening bij huwelijk
                               • Aantekening bij huwelijk
                               • Aantekening bij begraven
                               • 1735, Overige
                               • 1754, Overige

                               • Johannes (Jan) huwt Alida de Bruijn.

                                • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 15 mei 1771 te Leiden.

                                • Zij is gedoopt op zondag 29 november 1747 te Leiden - Pieterskerk.
                                • Zij is overleden op zondag 23 maart 1817 te Leiden.

                                • Adres
                                • 1771, Noordeijnde, Leiden.
                                • 1817, Hofje van Brouckhoven Wijk 4 No. 567, Leiden.

                                • Notities bij Alida de Bruijn
                                • Aantekening bij doop
                                • Aantekening bij begraven

                                Kinderen uit dit huwelijk:
                                1. Everhardus Delmerhorst (Dalmerhorst) (volg 1.9.2.3 )
                                 • Hij is gedoopt op zondag 8 april 1772 te Leiden - Pieterskerk. Doopgetuige(n): Everhardus Delmerhorst, Maria van der Kelk (Kille).
                                 • Hij is overleden op zondag 13 december 1794 te Leiden.
                                 • Hij is begraven op zondag 17 december 1794 te Leiden.
                                2. Johannes Delmerhorst
                                 • Hij is gedoopt op zondag 18 juni 1773 te Leiden - Pieterskerk.
                                 • Hij is overleden voor 28 december 1775.

                                 • Notities bij Johannes Delmerhorst
                                 • Aantekening bij doop
                                3. Johannes Delmerhorst
                                 • Hij is gedoopt op zondag 28 december 1775 te Leiden - Hooglandse kerk.
                                 • Hij is begraven op zondag 23 maart 1776 te Leiden.

                                 • Notities bij Johannes Delmerhorst
                                 • Aantekening bij doop
                                 • Aantekening bij begraven
                                4. Sara Maria Delmerhorst
                                 • Zij is gedoopt op zondag 26 juni 1778 te Leiden - Pieterskerk.
                                 • Zij is overleden op zondag 11 juli 1778 te Leiden.
                                 • Zij is begraven op zondag 18 juli 1778 te Leiden.

                                 • Notities bij Sara Maria Delmerhorst
                                 • Aantekening bij doop
                                 • Aantekening bij begraven
                               • Johannes (Jan) huwt Agnieta de Noot.

                                • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 25 januari 1753 te Leiden.

                                • Zij is geboren te Leiderdorp.
                                • Zij is overleden voor 1771.
                                • Zij is een dochter van van Alida de Noot.

                                • Adres
                                • 1753, Garemart, Leiden.

                                • Agnieta is getuige bij
                                • de doop van Jan le Francq op zondag 9 juni 1765 te Leiden - Hooglandse kerk.

                                Kinderen uit dit huwelijk:
                                1. Johanna Delmerhorst

                                 • Notities bij Johanna Delmerhorst
                                 • Aantekening bij doop
                                2. Jacoba Delmerhorst
                                 • Zij is gedoopt op zondag 29 februari 1756 te Leiden - Hooglandse kerk.

                                 • Notities bij Jacoba Delmerhorst
                                 • Aantekening bij doop


                               [1.9.5] Zara Delmerhorst [V][M]


                               • Zij is een dochter van van Everhardus Delmerhorst en Maria Bodrij.

                               • Adres
                               • 1761, Gaaremarkt, Leiden.

                               • Notities bij Zara Delmerhorst
                               • Aantekening bij doop
                               • Aantekening bij huwelijk
                               • Aantekening bij begraven
                               • 1761, Overige
                               • 1784, Overige
                               • 1793, Overige
                               • 1793, Overige
                               • 1793, Overige

                               • Zara huwt Gijsbert Pannekoek.

                                • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 13 augustus 1761.

                                • Hij is gedoopt op zondag 28 april 1739 te Leiden - Hooglandse kerk.
                                • Hij is overleden voor 3 juli 1784 te Leiden.
                                • Hij is een zoon van Gerrit (Gerret) Pannekoek en Neeltje Vonk.

                                • Adres
                                • Gaaremarkt, Leiden.
                                • 1761, Hoogewoerdpoort, Leiden.

                                • Beroep
                                • 1761, kamerbewaarder van kerkmeesteren

                                • Notities bij Gijsbert Pannekoek
                                • Aantekening bij doop
                                • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


                               [1.9.1.1] Maria van Schaak (van El) [V][M]


                               • Zij is gedoopt op zondag 6 september 1753 te Leiden - Hooglandse kerk. Doopgetuige(n): Maria Bodrij, Everhardus Delmerhorst.
                               • Zij is overleden op zondag 16 mei 1811 te Krimpen aan de Lek.

                               • Notities bij Maria van Schaak (van El)
                               • Aantekening bij doop
                               • Aantekening bij huwelijk

                               • Maria huwt Cornelis Heijnsius.

                                • Het stel gaat in ondertrouw op pinksterzondag 23 mei 1779 te Rotterdam.
                                • Het stel trouwt op zondag 9 juni 1779 te Rotterdam.

                                • Hij is geboren te Hillegondsbergh (Hillegersberg).
                                • Hij is gedoopt op zondag 6 december 1759.
                                • Hij is overleden op zondag 16 oktober 1826 te Naarden.

                                Kinderen uit dit huwelijk:
                                1. Cornelis Heijnsius

                                 • Notities bij Cornelis Heijnsius
                                 • Aantekening bij doop
                                2. Pieter Heijnsius

                                 • Notities bij Pieter Heijnsius
                                 • Aantekening bij doop


                               [1.9.1.2] Cornelia van Ek / El [V][M]


                               • Zij is gedoopt op zondag 16 mei 1762 te Rotterdam.
                               • Zij is een dochter van van Cornelis van Ek / El en Petronella (Pieternella) Delmerhorst.

                               • Notities bij Cornelia van Ek / El
                               • Aantekening bij doop

                               • Cornelia huwt Jan Steenwinkel.

                                • Het stel trouwt op zondag 4 november 1779 te Rotterdam.

                                • Hij is gedoopt op zondag 16 juli 1754 te Rotterdam.
                                • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


                               [1.9.1.3] Sara van Ek / El [V][M]


                               • Adres
                               • 1788, Hoogstraat, Rotterdam.

                               • Notities bij Sara van Ek / El
                               • Aantekening bij doop
                               • Aantekening bij huwelijk
                               • Aantekening bij begraven

                               • Sara huwt Paul (Poulus) du Rieu (Durieu).

                                • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 9 mei 1788 te Leiden.
                                • Het stel trouwt op zondag 25 mei 1788 te Rotterdam.

                                • Hij is geboren te Leiden.
                                • Hij is gedoopt op zondag 3 november 1748 te Leiden.
                                • Hij is overleden op zondag 6 juni 1810 te Leiden.
                                • Hij is een zoon van Paulus du Rieu (Durieu) en Elisabeth Smits.

                                • Beroep
                                • commissionairs in wol te Leiden
                                • lid firma Wed. Paulus du Rieu en Zoon

                                Kinderen uit dit huwelijk:
                                1. Sara Cornelie Petronelle Durieu

                                 • Notities bij Sara Cornelie Petronelle Durieu
                                 • Aantekening bij doop


                               [1.9.2.3] Everhardus Delmerhorst (Dalmerhorst) [V][M]


                               • Hij is gedoopt op zondag 8 april 1772 te Leiden - Pieterskerk. Doopgetuige(n): Everhardus Delmerhorst, Maria van der Kelk (Kille).
                               • Hij is overleden op zondag 13 december 1794 te Leiden.
                               • Hij is begraven op zondag 17 december 1794 te Leiden.

                               • Adres
                               • 1790, Noordeijnde, Leiden.
                               • 1791, Noordeijnde, Leiden.

                               • Everhardus is getuige bij
                               • de doop van Arij van Noorderloos op woensdag 17 november 1790 te Leiden - Pieterskerk.

                               • Notities bij Everhardus Delmerhorst (Dalmerhorst)
                               • Aantekening bij doop
                               • Aantekening bij huwelijk
                               • Aantekening bij huwelijk
                               • Aantekening bij begraven
                               • 1793, Overige

                               • Everhardus huwt Jacoba Cornelia de Bruijn.

                                • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 21 januari 1790 te Leiden.

                                • Zij is gedoopt op zondag 30 augustus 1770 te Leiden - Hooglandse kerk.
                                • Zij is overleden na 24 juli 1790 te Leiden.
                                • Zij is begraven op zondag 31 juli 1790 te Leiden.
                                • Zij is een dochter van van (Johan) Adam Bruijn / Braun en Maria Henrietta Pekel / Bekel / Beekell.

                                • Adres
                                • 1790, Utrechtse Veer, Leiden.

                                • Notities bij Jacoba Cornelia de Bruijn
                                • Aantekening bij doop
                                • Aantekening bij begraven

                                • Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

                               • Everhardus huwt Neeltje Pannekoek.

                                • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 7 juli 1791 te Leiden.

                                • Zij is gedoopt op zondag 25 april 1770 te Leiden - Pieterskerk.
                                • Zij is begraven op zondag 10 oktober 1803.
                                • Zij is een dochter van van Jan Pannekoek en Johanna de Vriendt.

                                • Notities bij Neeltje Pannekoek
                                • Aantekening bij doop

                                Kinderen uit dit huwelijk:
                                1. Johannes Everhardus Delmerhorst
                                 • Hij is gedoopt op zondag 15 augustus 1792 te Leiden - Pieterskerk. Doopgetuige(n): Johannes (Jan) Delmerhorst, Alida de Bruijn.
                                 • Hij is overleden op zondag 13 oktober 1792 te Leiden.
                                 • Hij is begraven op zondag 20 oktober 1792 te Leiden.

                                 • Notities bij Johannes Everhardus Delmerhorst
                                 • Aantekening bij doop
                                 • Aantekening bij begraven

                               Wieringen (Leiden / Kampen / (Rotterdam) )


                               [1] Dirk Delmerhorst


                               Wieringen (Leiden) (subgroep Noorderloos)


                               [1] Maria Jacoba (Jacoba Maria) Delmerhorst


                               • Zij is geboren in 1754 te Leiden.
                               • Zij is overleden op zondag 6 mei 1810 te Amsterdam.

                               • Adres
                               • 1781, Noordeinde, Leiden.
                               • 1781, Zwijnhoornsteeg, Leiden.
                               • 1810, Spin- en Werkhuis, Amsterdam.

                               • Maria Jacoba (Jacoba Maria) is getuige bij
                               • de doop van Maria Keuning op zondag 16 november 1783 te Leiden - Pieterskerk.

                               • Notities bij Maria Jacoba (Jacoba Maria) Delmerhorst
                               • Aantekening bij doop
                               • Aantekening bij huwelijk
                               • Aantekening bij begraven
                               • 1803, Overige
                               • Vermelding
                               • 1781, Vermelding

                               • Maria Jacoba (Jacoba Maria) huwt Arij van Noorderloos (jr).

                                • Het stel gaat in ondertrouw op op zondag 26 juli 1781 te Leiden.

                                • Hij is geboren te Leiden.
                                • Hij is een zoon van Arij van Noorderloos (sr).

                                • Adres
                                • 1781, Noordeinde, Leiden.

                                • Beroep
                                • 1781, stalhouder

                                • Arij is getuige bij
                                • de doop van Maria Keuning op zondag 16 november 1783 te Leiden - Pieterskerk.

                                • Notities bij Arij van Noorderloos (jr)
                                • 1781, Overige
                                • 1789, Overige
                                • 1792, Overige
                                • 1794, Overige

                                Kinderen uit dit huwelijk:
                                1. Maria Alida van Noorderloos
                                 • Zij is gedoopt op zondag 2 december 1783 te Leiden - Marekerk.
                                 • Zij is overleden op zondag 15 december 1845 te Leiden.

                                 • Adres
                                 • Kaarsemakerstraat, Leiden.

                                 • Notities bij Maria Alida van Noorderloos
                                 • Aantekening bij doop
                                 • Aantekening bij begraven
                                2. Johannes Everhardus van Noorderloos

                                 • Notities bij Johannes Everhardus van Noorderloos
                                 • Aantekening bij doop
                                3. Arij van Noorderloos

                                 • Notities bij Arij van Noorderloos
                                 • Aantekening bij doop
                                4. Arij van Noorderloos

                                 • Notities bij Arij van Noorderloos
                                 • Aantekening bij doop
                                5. Angenietje van Noorderloos
                                 • Zij is gedoopt op zondag 3 december 1794 te Leiden - Pieterskerk.

                                 • Notities bij Angenietje van Noorderloos
                                 • Aantekening bij doop
                                6. Arie van Noorderloos
                                 • Hij is gedoopt op zondag 4 november 1795 te Leiden - Pieterskerk.

                                 • Notities bij Arie van Noorderloos
                                 • Aantekening bij doop

                               Wieringen (Leiden) (subgroep Noorderloos)


                               [1] Jan Delmerhorst


                               • Jan is getuige bij
                               • de doop van Arij van Noorderloos op dinsdag 20 maart 1792 te Leiden - Pieterskerk.