Begraven

De dood wordt in verschillende culturen op een verschillende wijze benaderd. Vroeger bestonden er vele rituelen en symbolen rond de dood. Deze symbolen drukken gevoelens uit en zeggen iets over de overledene. Op begraafplaatsen vind je de symboliek terug op de grafmonumenten en in de plantkeuze. Enkele voorbeelden van symbolen aangetroffen op de door ons gefotografeerde grafstenen

  • Afgesneden tak. Dit symboliseert de sterfelijkheid.
  • Olijftak. Staat symbool voor vrede, maar ook vroomheid, wijsheid, gerechtigdheid, vergiffenis, verzoening en overvloed
  • Palmtak. Symboliseert de overwinning (op de dood).
  • Treurwilg. De hangende takken en bladeren symboliseren rouw, verdriet en overgave.

Bron
Thomasgodsdienstonderwijs.be
Stichting Dodenakkers.nl
Natuurlijk Dood Centrum


Graf Hendrik van der Stouwe en Geesje van Bruggen
Graf van Hendrik van der Stouwe en Geesje van Bruggen. Dit graf is inmiddels geruimd.