• Dagstempel: 2 augustus 1912
 • Afzender: Hendrikje Huisman
 • Adres: Aan mej. Maggeltje Kooiman,
  p.a. H. van de Stouwe,
  kampereiland - Kattenwaard

De oudste kaart in de verzameling. Machteldje Kooiman is een vriendin van Hendrikje van der Stouwe en in 1912 werkzaam op de boerderij van de vader van Hendrikje. Zo is de kaart waarschijnlijk in de verzameling van Hendrikje terecht gekomen.

Kampen. IJsselbrug

Kampen. IJsselbrug

 • Dagstempel: 28 oktober 1912 te Kampen
 • Afzender: Aaltje van der Linde
 • Adres: H. van der Stouwe
  p.a. H. van de Stouwe, Kampereiland - Kattenwaard

Aaltje van der Linde is een vriendinnetje van Hendrikje

Afbeelding: vijfde IJsselbrug (circa 1872 - 1998) die de stad Kampen met IJsselmuiden verbindt.


 • Dagstempel: 25 augustus 1913, Dieren en Kampen
 • Afzender: Aaltje
 • Adres: Gez. Van der Stouwe
  p.a. Heer H. van der Stouwe, Kattenwaard, Kampereiland
 • Bericht: Jentje,
  zou u zoo goed willen zijn en vragen aan uw vader of hij ons bij gelegenheid een vaatje boter wil sturen. Wij zijn allen goed gezond.
  Gegroet, Aaltje

Aaltje is een dochter van de familie van der Stoel, woonachtig in Dieren. Het verzoek tot een vaatje boter wordt op 4 oktober 1913 herhaald of hernieuwd.

Afbeelding: Kasteel Roosendaal is al vele eeuwen oud. Alleen de toren is nog oorspronkelijk. Na een periode van verval is het kasteel inmiddels gerestaureerd.

Kasteel Roosendaal

Dieren. Stationsplein

 • Dagstempel: 4 oktober 1913
 • Afzender: Harmpje Stoel
 • Adres: de Gezusters Van der Stouwe,
  Kattewaard, Kampereiland
 • Bericht: Beste Vriendinnetjes.
  Wil u uwe ouders vragen of zij ons een vaatje boter willen zenden. Wij zijn allen best gezond en wenschen het u samen ook toe.
  Groeten Harmpje Stoel

Met de gezusters Van der Stouwe worden bedoeld Hendrikje en Jentje.

De vader van Harmpje was veerman te Kampereiland. Hij is later overgeplaatst naar Dieren omdat de kaarten dit poststempel dragen. Volgens de huwelijksakte van Harmpje is haar vader rijkskanaalwachter.

Afbeelding: Dieren, Stationsplein. Het huis op de voorgrond is vervangen door een nieuw pand waarvan de rooilijn naar achteren ligt. Het tweede huis op de kaart bestaat nog altijd, het huidige Stationsplein nummer 6. Op de voorgrond ook nog de tramlijn Dieren - Doesburg of Dieren - Velp


 • Dagstempel: 4 november 1915, Hoek van Holland
 • Afzender: Neeltje Hoogendonk
 • Adres: den heer H. van de Stouwe,
  Kattenwaard, Kampen
 • Bericht: Moeder en kleine Antonie maken het goed. U wordt bedankt voor het cadeau. Wij zijn allen goed gezond en hopen va… willen ook Elizabeth is bij opoe in Maassluis. Moe kom elke dag al een poosje op. En broertje is erg zoet. En Herman is blij met zijn broertje, wij allen ook.
  Verders van ons allen gegroet,
  Neeltje Hoogendonk

Afbeelding: H. A. L. S. S. Statendam Rotterdam - New York. De afkorting staat voor Holland - Amerika Lijn, Stoomschip. De afbeelding is een tekening van waarschijnlijk de Statendam II, die pas in 1917 in de vaart zal komen.

Statendam. Holland - Amerika Lijn, Stoomschip

Landstorm

 • Dagstempel: 30 april 1916, Roosendaal
 • Afzender: Militere J. van de Stouwe
 • Adres: mej. H. van de Stouwe
  p.a. H. van de Stouwe,
  Kattenwaart, kampereiland, Gem. Kampen
 • Bericht: Zoo dat ik u ook schrijf wand dan krijg je ook nog kwetsie wie die kaart moet hebben. En nu heb ik maar gedacht om van ieder kijkje een te sturen wand gij zult nu ook wel van school af zijn en dan begin je ook al groot te worden en nu zou macheltje ook wel een hebben willen …[de laatste zin is onleesbaar].

De schrijffouten zijn origineel.

Met macheltje wordt Machteldje Kooiman bedoeld, werkzaam als dienstmeid op de boerderij waar Jan eerder als knecht heeft gewerkt.

Afbeelding: Een foto van 8 militairen en een meisje met een krijtbord met de tekst "Leve de landstorm 1914-15". Het is onbekend of Jan van de Stouwe (1894-1978) op deze foto staat.


 • Dagstempel:
 • Afzender: Militere J. van de Stouwe
 • Adres: mej. H. v.d. Stouwe
  p/a H. Van der Stouwe, Kattenwaart, Kampereiland, Gem. Kampen (Overijssel)
 • Bericht: Zoo ik mijn pen te hand zet dat ik nog goed gezond ben en dat hoop ik ook nog voor u allen. Nu Hendrikje het heeft hier gisteravond aardig geomweert en gehagelt en geregent. De hagel waren zoo groot als een knikker, anders het wil maar niet vriezen dat is wel voor ons beter van niet maar voor je vader niet die heeft liever als het vriest. Ik hoop maar dat hij het niet gouw op de werf moogt alen dan is hij weer van die drukte af.
  Nu gegroet van J. van de Stouwe

De schrijffouten zijn origineel.

In de periode 1915 - 1918 schrijft Jan van de Stouwe (1894-1978) briefkaarten uit Harderwijk, Roosendaal, Oudenbosch, Zundert, Nieuw-Borgvliet en Vlissingen.

Kampen. IJsselbrug

Kampen. IJsselbrug

 • Dagstempel: 13 september 1923, Kampen
 • Afzender: Petertje van Dijk
 • Adres: mej. H. v.d. Stouwe,
  p/a. Wed. H. v.d. Stouwe,
  Kampereiland, Kattenwaard
 • Bericht: Waarde Vriendin,
  Deze is dienende u te berichten dat ik en Mijgje Stoel a.s. Maandag naar Kampen gaan en nu wou ik vragen of u ook mee gaat. Wij zullen u wachten bij bakker Bosch Voorstraat

Hendrikje wordt door haar vriendinnen mee uit gevraagd.

H. Bosch was bakker op de hoek Voorstraat en Vischsteeg bij de IJselbrug in Kampen. Een typisch oudhollands winkelhuis met kelder, insteekkamer en vele trapjes. Hij verkocht Echte 'Kamper Kruidkoek, Kamper Roggebroodjes en Oprechte Dalfsermoppen

Mogelijk is de afzender gelijk aan Jentje Peters van Dijk (*1900), dochter van Peter van Dijk en Zwiertje Holtland. Een verre verwant van Hendrikje van der Stouwe via haar moeders kant. Zie ook kaart 13 augustus 1926

Vlaardingen. Schiedammerweg

 • Dagstempel: 8 oktober 1915, Katwijk aan Zee
 • Afzender: Aan den Heer H. van de Stouwe, Kattenwaard, Kampereiland, bij Kampen.
 • Adres: Fam. van der Stouwe,
  Kampereiland Erf 13, bij Kampen
 • Bericht: Geliefde Tante,
  Bij deze wil ik u meededelen dat Moeder een zusje heeft. Ze heet Gerredina Hendrika. Ze is erg zoet, ze huilt haast nooit. Het is een dikke meid. Ze weegt 7,5 pond. U moet maar eens komen kijken. Na vele groeten van ons allen en ook van uw U lief,
  Nicht Aaltje

Aaltje van Bruggen (1904-1980) schrijft tante Geesje (1871-1927) dat hun moeder en zus Hendrikje (1874-1941) een dochtertje Gerredina Hendrika heeft gekregen. Overigens overlijdt dit kindje in 1918.


 • Dagstempel: 4 oktober 1923, Katwijk aan Zee
 • Afzender: Hendrikje van Bruggen
 • Adres: Mej. De Wed. H. v.d. Stouwe,
  Kattenwaard, Kampereiland
  bij Kampen
 • Bericht: Wij hebben uw brief ontvangen, en nu zal ik u melden dat ik wel van plan was om met Vaders verjaardag te komen. Ook er niets in de weg is zal ik zien het plan ten uitvoer te brengen. Ik ben tegenwoordig erg goed en zie nu niet zoo zeer tegen de reis op, ik zal echter niet lang komen want ge weet als de Moeder de vrouw weg is loopt de huishouding wel eens in de war. Ik kom dan als het u uitkomt Zaterdag 13 Oct. Zoo ongeveer om 4 uur in Kampen zou ik dan met iemand mee kunnen of kunnen jelie mij dan afhalen? want zoover kan ik niet loopen. En schrijft u dan even terug en bij wie ik dan een paar dagen kan wezen. Na hartelijk groete, in afwachting.

Hendrikje (1874-1941) schrijft haar zus Geesje (1871-1927) dat ze met de verjaardag van hun vader, Willem Hendriks van Bruggen (1839-1928), een paar dagen langs komt.

Afbeelding: Vuurtoren van Katwijk aan Zee.

Katwijk aan Zee. Vuurtoren

Vlaardingen. Schiedammerweg

 • Dagstempel: 17 juli 1927, Vlaardingen
 • Afzender: Rieka, Schiedammerweg 127
 • Adres: Fam. van der Stouwe,
  Kampereiland Erf 13, bij Kampen
 • Bericht: Beste familie
  U kaart heb ik Vrijdagmiddag ontvangen. Misschien maak ik van u uitnodiging nog wel gebruik, maar ik weet nog niet , of ze het thuis goed vinden, maar zodra ik thuis ben zal ik wel nader schrijven. 25 juli gaan we uit en denklijk voor drie weken. Nu is de 30 juli Aaltje jarig, en daar die gevraagt heeft of ik bij haar wast een Zondag over kwam, ga ik dan meteen naar haar toe. Jammer dat er niet een van julie mee kon komen met Grootvader. Zijn Julie nu al met hooien klaar? Jammer dat het weer nog steeds zoo guur blijft. Weest allen hartelijk gegroet.

Hendrika is een dochter van Hendrikje van Bruggen. Zij werkt op het adres Schiedammerweg 127. Het huis rechts op de kaart is huisnummer 109.


 • Dagstempel: 30 december 1925, Rotterdam
 • Afzender: Neelte, Plantageweg
 • Adres: Wed. H. v.d. Stouwe, Kattewaard, Kampen
 • Bericht: Beste familie,
  Ik wensch U alle een gelukkig Nieuwjaar en hope dat we dit jaar elkaar eens gezond mag weerzien. Gaat het bij U alle nog goed. Wel gefeliciteerd met de verloving toen ik thuis kwam heb ik de brief gelezen. Bij ons zijn wij nog gezond. Misschien heeft Moe wel geschreven. Ik ga oude en nieuwe naar huis, laat een van U alle eens wat hooren ik ben wel nieuwsgierig en verder gegroet aan alle van U vroeger buurmeisje Neeltje.

De verloving kan betrekking hebben op Willempje van der Stouwe (18 jaar) x Hendrik van Dijk, maar waarschijnlijk heeft het betrekking op onze oma, Hendrikje van der Stouwe (22 jaar) x Derk van de Wetering. Beide stellen zullen in 1928 huwen.

Neeltje (Hoogendonk), zo blijkt uit deze correspondentie, is een vroeger buurmeisje van Geesje van Bruggen. De Plantageweg ligt in Rotterdam - Kralingen.

Nieuwjaarskaart

 • Dagstempel: 31 december 1923
 • Afzender: J.W. Bruggen
 • Adres: Familie v.d. Stouwe, Kattenwaard, Kampereiland
 • Bericht: Jan en Gé

Jan en Gé, zijn in dit geval Jan Willem van Bruggen en zijn derde vrouw Geertje Hendriks (Gé) Netjes.

Afbeelding: nieuwjaarskaart

Nieuwjaarkaart

Verjaardagkaart

 • Dagstempel: 13 oktober 1925
 • Afzender: J.W. Bruggen
 • Adres: Den Wel. Ed. Heer W. Bruggen,
  Kattenwaard, Kampereiland

De titulatuur staat voor 'weledele heer'. Een in onbruik geraakte onderlinge aanspreekvorm voor burgers.

Jan Willem feliciteert zijn vader met dienst 86ste verjaardag.


 • Dagstempel: 13 oktober 1927, Kampen
 • Afzender: Willempje van der Stouwe
 • Adres: Aan de Heer W. van Bruggen, p/a De Heer K. van der Stouwe, Kattenwaard, Kampen
 • Bericht: Uw kleindochter Willempje van der Stouwe, Buitendijks

Afbeelding: verjaardagkaart

Verjaardagkaart

 

Januari 2012 ontvang ik van mijn oom een tas met oude ansichten. Bij de overhandiging nog de woorden "Of ik interesse heb, gezien mijn hobby genealogie. Zo niet, dan gaat het bij het oud papier." De eerste afbeeldingen leveren vreugdekreten want het zijn kaarten van 50 tot 100 jaar oud. Totaal maar liefst 293 ansicht- en wenskaarten uit de periode 1912 - 1977 gericht aan de drie generaties familie:

 1. Willem Hendriks van Bruggen (1839-1928). Als bejaarde weduwnaar woont hij bij zijn oudste dochter Geesje.
 2. Geesje Willems van Bruggen (1871-1927) echtgenoot van Hendrik Kers van der Stouwe. Dit stel woont op Kampereiland en zijn de ouders van Hendrikje.
 3. Hendrikje van der Stouwe (1903-1975) echtgenoot van Derk van de Wetering. Tot aan haar huwelijk in 1928 woont Hendrikje op de ouderlijke boerderij.

De kaarten zijn afkomstig van familie, vrienden en bekenden en door Hendrikje bewaard als herinnering. Opvallend aan de kaarten is de religeuze symboliek van de afbeeldingen en het taalgebruik op zowel voor- als achterkant van de kaart. Bij het uitzoeken van de kaarten stuit je op de hobby marcofilie, het verzamelen van poststempels. Hier blijkt een wereld achter schuil te gaan, die een genealoog extra informatie oplevert. Op de volgende pagina's treft u een selectie van de oudere ansichtkaarten.

 

Postbezorging op 1 januari

De verzameling kaarten telt veel nieuwjaarswensen. Een bijzonderheid hierbij is dat er destijds zelfs kaarten bezorgd werden op 1 januari, algemeen geldend als een zondag. Men moest een Andreaskruis over de brief of kaart trekken als men de brief op nieuwjaarsdag besteld wilde hebben. Deze mogelijkheid was er van het begin 20e eeuw tot in de dertiger jaren.

 

Postbestelling op 1 januari

Deze kaart is op 29 december gepost in Katwijk aan Zee. Voor de afstempeling is een langebalkstempel gebruikt met als kenmerk 291214 11 12 V. Dat betekent 29 december 1914 tussen 11 uur en 12 uur voormiddags. Vanwege het kruis is de kaart besteld op 1 januari 1915.